Ellen: ‘Als armoedecoördinator breng ik mensen en organisaties bij elkaar.’

Ellen Huinink werkt als armoedecoördinator in de gemeente Vught. Hier hield ze zich de afgelopen vier jaar bezig met het onderwerp kinderarmoede. Er is in Vught veel hulp voor gezinnen in armoede, maar ouders wisten alle mogelijke hulp niet altijd te vinden. 'Het was aan mij de taak om hulporganisaties met elkaar samen te laten werken om gezamenlijk kinderarmoede tegen te gaan.' 

Je ziet veel ouders zichzelf dingen ontzeggen zodat hun kinderen zich niet buitengesloten voelen.
Ellen Huinink, armoedecoördinator in Vught

Erbij horen 

Vught is een redelijk rijke gemeente, maar het verschil tussen arm en rijk is groot. 'In Vught zijn mensen niet snel heel arm. Toch voel je je in Vught al gauw armer dan in een achterstandswijk in Rotterdam', vertelt Huinink. 'Je woont namelijk midden tussen de mensen die rijk zijn. Als andere ouders hun kind altijd de nieuwste iPhone en merkkleding geven, dan ga je jezelf al snel vergelijken. Je ziet veel ouders die zichzelf dingen ontzeggen zodat hun kinderen zich niet buitengesloten voelen en erbij horen.' 

Genoeg kinderen die hulp kunnen gebruiken 

Voordat Huinink aan de slag ging als armoedecoördinator bleef er bij de gemeente Vught jaarlijks een geldpotje over dat was bedoeld voor kinderen in armoede. Waren er dan niet genoeg kinderen die deze hulp nodig hadden of werden ze niet goed bereikt? Rond die vraag werd een onderzoek gestart. Er bleken wel degelijk genoeg kinderen te zijn die hulp nodig hadden, volgens Huinink. 'Maar liefst drie- tot vierhonderd kinderen leefden in armoede, ouders wisten alleen niet altijd waar ze terecht konden voor hulp.'

Ze hadden geen idee dat er nog veel meer mogelijk was om de kinderen, en de ouders zelf, te helpen. 

Meer mogelijkheden 

'Zo waren er bijvoorbeeld ouders die aanklopten bij Stichting Leergeld voor schoolspullen of een laptop voor hun kind', vervolgt Huinink. 'Hier werden ze mee geholpen, maar daar bleef het bij. Ze hadden geen idee dat er nog veel meer mogelijk was om de kinderen, en de ouders zelf, te helpen.' Dat terwijl er ontzettend veel organisaties, verenigingen en stichtingen zijn die hulp bieden aan gezinnen in armoede, met bijvoorbeeld boodschappen, een sportabonnement of een fiets.  

Partijen samenbrengen 

Nu is dat anders. Als armoedecoördinator heeft Huinink de verbinding gemaakt tussen de verschillende hulporganisaties, zodat er meer wordt samengewerkt. Al deze partijen zijn samengebracht in het Kernteam Bestaanszekerheid. Huinink: 'Dit is een team van lokale organisaties die zich inzetten voor armoedebestrijding. Met onder andere de gemeente, Vincentiusvereniging, Stichting Leergeld, de GGD, kerken, scholen, ervaringsdeskundigen en Welzijn Vught.'  

Meer dan één vraag 

Zo werd Huinink een keer benaderd door een moeder die in de vakantie iets leuks wilde doen met haar kinderen. Zelf had de moeder hier niet genoeg geld voor. 'Hulp vragen was niet makkelijk voor haar, maar ze deed dit echt voor haar kinderen. Via de Vincentiusvereniging is er een vakantiepakket met waardebonnen geregeld. Daarna is zij verder geholpen, want dit was natuurlijk niet haar enige vraag, alleen maar het begin.'  

Samen met een ervaringsdeskundige 

De moeder is toen gekoppeld aan een ervaringsdeskundige die samen met haar heeft gekeken waar ze nog meer behoefte aan had. Ze kreeg hulp bij het aanvragen van een bijstandsuitkering bij de gemeente en een fiets voor haar kinderen uit het Kindpakket. Daarnaast heeft Stichting Leergeld de schoolkosten voor de kinderen op zich genomen en heeft ze hulp gekregen van een budgetcoach. 'We verwijzen niet gewoon naar een website of telefoonnummer, we zorgen dat partijen zelf contact opnemen met de ouder. We laten ouders pas los, zodra ze met de andere partijen contact hebben.' 

Een armoedecoördinator voor iedere gemeente 

Huinink raadt gemeentes aan om een armoedecoördinator in te zetten die losstaat van de gemeente en zich als zelfstandige tussen alle verschillende partijen kan begeven. 'Mensen werken liever samen met een zelfstandige, dan met de gemeente. Het liefst ook iemand uit de omgeving zelf. Iemand die gevoel heeft bij de plek en zich echt betrokken voelt bij de bewoners. Dan pas ontstaat er echt een goede verbinding tussen alle partijen die kinderen in armoede helpen. Er zijn nog maar weinig gemeentes met een armoedecoördinator, maar ik wil dit iedere gemeente aanraden.' 

Foto Ellen Donkers

Ellen Donkers

adviseur en onderzoeker