Ik heb geldzorgen of schulden

Hoe ouder je wordt, hoe meer geldzaken je zelf moet regelen. Denk aan een telefoonabonnement, zorgkosten, studiekosten en huur. Maar veel spaargeld heb je als jongere meestal nog niet. Daardoor kun je soms krap bij kas zitten of je rekeningen niet op tijd betalen. Door de stijgende kosten lopen jongeren meer risico op geldproblemen. Het percentage jongeren dat schulden heeft neemt de laatste jaren ook niet af. Grijp snel in om te voorkomen dat je echt in de problemen komt.

Je voorbereiden op financiële verantwoordelijkheid

Als je achttien wordt, verandert er in korte tijd veel op financieel gebied. Bereid je hierop voor. Zet je financiële situatie op een rijtje. Verschillende websites kunnen je hierbij helpen.

Achttien geworden?

Of je de belangrijkste dingen geregeld hebt, zie je op Geldplan bijna 18. Daar zie je ook wat er rond school, werken en wonen verandert.

Zet de boel op een rijtje

Maak een jaarbegroting. Je hebt dan een overzicht van je maandelijkse inkomsten en uitgaven over een heel jaar. Zo weet je of je geld overhoudt of ergens op moet besparen. Bekijk voor tips de informatie van Nibud voor studenten over een begroting maken.

Lees je in

Een website over geld voor én door jongeren is Moneyfit. Hier vind je de antwoorden op veel financiële vragen en kun je hulp bij je eigen geldzaken krijgen.

Wijzer in Geldzaken geeft informatie over 18 worden, studeren en je eerste baan.

Weinig geld?

Heb je weinig geld? Dan heb je op je achttiende soms ook recht op tegemoetkomingen. Zie bijvoorbeeld de informatie over deze tegemoetkomingen en waar je aan moet voldoen:

Lenen bij iemand

Als je weinig geld hebt, kan het verleidelijk zijn om soms geld te lenen bij familie of vrienden. Dit is begrijpelijk maar niet altijd de juiste oplossing. Het kan namelijk leiden tot spanningen als je het bedrag toch niet op tijd kunt terugbetalen. Of wanneer die persoon zelf toch het geld weer nodig blijkt te hebben.

Kijk of je gebruik kunt maken van regelingen of toeslagen waar je misschien recht op hebt. Op de website van het Nibud kun je berekenen of je recht hebt op regelingen of toeslagen.

Ben je er toch zeker van dat je wilt lenen bij familie, vriend of vrienden? Dan is het belangrijk dat je goede afspraken maakt met elkaar en de wederzijdse verwachtingen uitspreekt. Praat ook over hoe jullie er samen uitkomen mocht je niet kunnen terugbetalen binnen de afgesproken tijd.

Zorgen over je geld

Je wilt voorkomen dat je schulden zo groot worden dat je ze niet meer kunt afbetalen. Daarom is het belangrijk om vroeg in te grijpen. Dat kun je als volgt doen.

Overzicht krijgen 

Bij wie heb je schulden en hoe hoog zijn die? Houd in de gaten of het je lukt om al je aflossingen te betalen. Hulp bij het maken van een overzicht en de stappen daarna vind je op Zelf je schulden regelen.

Contact zoeken

Zoek contact met de organisaties die je niet meer kunt betalen. Leg je situatie uit. Wees eerlijk en vertel duidelijk waarom je niet kunt betalen. Vertel ook hoelang je denkt dat dat gaat duren. Vraag om concrete afspraken. Hoe lang krijg je uitstel? Wat gebeurt er daarna? Wie is je contactpersoon? Met wie heb je gesproken?

Vraag altijd om een bevestiging van je afspraken per mail of brief. Het Nibud heeft een voorbeeldbrief voor deze situatie.

Een buddy zoeken

Met de FiKks app kan je gratis en anoniem aan de slag met een buddy, bijvoorbeeld voor het maken van betalingsafspraken.

Via Humanitas Get a Grip kun je als je tussen de 18 en 24 jaar bent hulp krijgen bij je financiële administratie. De vrijwilligers zijn net als jij jong en begrijpen je situatie.

Grote schulden

Lukt het je niet meer om je schulden af te betalen? Zoek dan direct hulp. Laat iemand je helpen bij het treffen van betalingsregelingen. Zo voorkom je dat de schuld blijft oplopen.

Uit onderzoek blijkt dat jongeren met grote geldproblemen en schulden vaak onder de radar blijven. Dit maakt dat jongeren niet altijd de juiste hulp krijgen. Het aantal jongeren met geldzorgen en schulden neemt namelijk niet af. Maar ook als deze jongeren wel in beeld zijn bij de gemeente, dan krijgen ze vaak een lage prioriteit. Dit komt onder andere doordat jongeren vaak relatief lage schulden hebben. 

Gemeenten gaan in de komende jaren meer inzetten om schulden en geldproblematiek bij jongeren op tijd te zien en aan te pakken. Dit is nodig om te voorkomen dat schulden uit de hand lopen door bijvoorbeeld bijkomende incassokosten. Hierdoor heb je als jongere direct een achterstand in het opbouwen van je volwassen leven. Meer hierover lees je op Rijksoverheid.nl. Sommige gemeenten hebben al een hulptraject voor jongeren met schulden.

Weet je niet waar je terecht kunt? Bel dan met 0800-8115. Dit is een landelijk hulpnummer voor mensen met schulden. Zij kunnen je doorverwijzen naar de juiste plek.

Podcasts over schulden

Aflevering 26 van de Tussenuur Podcast gaat over schulden. Zo vertellen Aloysha en Jeansen over hun schulden (8.000 en 60.000 euro) en hoe ze proberen daaruit te komen.

In de podcast Praat Money Met Me gaat Edson da Graça met drie ervaringsdeskundigen in gesprek over schulden. De onderwerpen online shoppen, snel aan geld komen en schaamte komen aan bod.

Aflevering 2 van podcast De Jeugdkantine gaat over armoede. Het gesprek gaat over de stelling 'Opgroeien in armoede is opgroeien in schaamte'. Presentatoren Nienke de la Rive Box en Rida Deraoui gaan hierover in gesprek met Ellen Donkers, projectleider kansen voor alle kinderen bij het NJi, en Stephanie Boer, ervaringsdeskundige. Ook jongeren op straat komen aan het woord.

Zorgen voor jezelf

Schulden zorgen niet alleen voor geldzorgen. Ze geven ook stress en verdriet. Misschien maak je je zorgen om je toekomst of kom je niet goed toe aan andere belangrijke dingen zoals school, werk of studie. Weet dat je er niet alleen voor staat.

Je kunt voor hulp altijd terecht bij je huisarts. Vind je dat nog te eng? Bel of chat dan anoniem met de vrijwilligers van @ease en Alles Oké?. Zij bieden een luisterend oor en kunnen meedenken over wat je verder kunt doen.

Zoek je als jongere hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor jongeren