Scheiding

Cijfers

Kerncijfers

Het aantal officiële huwelijksontbindingen (echtscheidingen) bij gezinnen met minderjarige kinderen is, evenals het totaal aantal echtscheidingen, in 2017 opnieuw gedaald. In 2017 zijn er 18.178 duizend echtscheidingen waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn. In 2016 ging het om ruim 18.5 duizend echtscheidingen.

In 2017 waren circa 32.775 minderjarige kinderen betrokken bij een echtscheiding van hun ouders. In 2016 ging het om circa 33,5 duizend kinderen. Aangezien het aantal echtscheidingen gedaald is de daling van het aantal minderjarige kinderen betrokken bij een echtscheiding een logisch gevolg. Het aantal geregistreerde partnerschappen en ook het aantal beëindigde partnerschappen blijft hier tegenover stijgen. In 2017 zijn 17.900 duizend partnerschappen gesloten en 2.288 beëindigd. In 2016 waren het er respectievelijk 15.706 en 1.957.

Cijfers over het aantal beëindigde partnerschappen waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn zijn (nog) niet aanwezig waardoor er geen uitspraak gedaan kan worden over het exacte aantal minderjarige kinderen dat bij een scheiding van ouders is betrokken (CBS, 2018).

Zeventigduizend scheidingskinderen per jaar

Spruijt en Kosmos (2010) gaven op basis van de toen bekende cijfers een schatting van circa zeventigduizend thuiswonende kinderen per jaar die een (echt)scheiding van de ouders mee maakt. Dit getal is gebaseerd op het aantal echtscheidingen per jaar, een schatting van het aantal samenwonenden die uit elkaar gaan en cijfers over het aantal paren met thuiswonende kinderen tot een leeftijd van 22 jaar. Het gaat dan jaarlijks om 1,6 procent van de thuiswonende kinderen die een scheiding van de ouders meemaakt.

Laatst bewerkt: 5 juli 2018


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

Vragen?

Josine Holdorp is contactpersoon.

Foto Josine  Holdorp

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies