• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Scheiding

Cijfers

Kerncijfers

Het aantal officiële huwelijksontbindingen (echtscheidingen) bij gezinnen met minderjarige kinderen is, evenals het totaal aantal echtscheidingen, in 2016 opnieuw gedaald. In 2016 zijn er ruim 18,5 duizend echtscheidingen waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn. In 2015 ging het om ruim 19.000.

In 2016 waren 33.561 minderjarige kinderen betrokken bij een echtscheiding van hun ouders.Ongeveer 1.000 kinderen minder dan een jaar daarvoor. In 2015 ging het om 34.650 kinderen. Aangezien het aantal echtscheidingen gedaald is de daling van het aantal minderjarige kinderen betrokken bij een echtscheiding een logisch gevolg. Het aantal geregistreerde partnerschappen en ook het aantal beëindigde partnerschappen blijft hier tegenover stijgen. In 2016 zijn 15.706 duizend partnerschappen gesloten. In 2015 waren het er 12.772.

Cijfers over het aantal beëindigde partnerschappen waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn zijn (nog) niet aanwezig waardoor er geen uitspraak gedaan kan worden over het exacte aantal minderjarige kinderen dat bij een scheiding van ouders is betrokken (CBS, 2017).

Zeventigduizend scheidingskinderen per jaar

Spruijt en Kosmos (2010) gaven op basis van de toen bekende cijfers een schatting van circa zeventigduizend thuiswonende kinderen per jaar die een (echt)scheiding van de ouders mee maakt. Dit getal is gebaseerd op het aantal echtscheidingen per jaar, een schatting van het aantal samenwonenden die uit elkaar gaan en cijfers over het aantal paren met thuiswonende kinderen tot een leeftijd van 22 jaar. Het gaat dan jaarlijks om 1,6 procent van de thuiswonende kinderen die een scheiding van de ouders meemaakt.

Laatst bewerkt: 21 juni 2017


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

Vragen?

Anneke van As is contactpersoon.

Foto Anneke van As

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.