Cijfers

Multiprobleemgezinnen per provincie en gemeente

Kies op de landkaart de gewenste provincie of gemeente en bekijk in het diagram de bijbehorende cijfers. Onder de landkaart kunt u wisselen tussen provincies en gemeenten.

Provincies
Gemeenten

Definitie multiprobleemgezinnen

Voor de berekeningen in deze figuur zijn we uitgegaan van de ze definitie:

Een multiprobleemgezin is een gezin met minstens één volwassene en minstens één kind van 0-18 jaar, die samenleven in een gezamenlijk huishouden waarin problemen bestaan in elk van de volgende kernprobleemgebieden:

  • problemen op sociaal-economisch gebied
  • problemen op psychosociaal gebied bij de volwassene(n)
  • problemen op psychosociaal gebied bij de jeugdige(n)

De problemen zijn chronisch, complex en met elkaar verweven en vaak intergenerationeel.

Bron: Kann-Weedage, D., Zoon, M., Addink, A., van Boven, J., Berger, M. & de Wilde, E.J. (2017). Aantal en kosten van multiprobleemgezinnen in Almelo. Utrecht: NJi.

Toelichting op kaart en cijfers

In de landkaart zijn de provincies en gemeente gekleurd op basis van het percentage multiprobleemhuishoudens van het totaal aantal huishoudens in de betreffende regio. Hoe donkerder, hoe hoger het percentage.

De grafiek geeft de absolute aantallen in de geselecteerde regio en de mate van overlap tussen de drie domeinen van problematiek.

De aantallen in de cirkel onderaan betekenen:

  • Gezinnen met meervoudige problematiek: aantal gezinnen waarin problemen spelen in elk van de drie domeinen
  • Multiprobleemgezinnen: aantal gezinnen met meervoudige problematiek, waar al langer dan 3 jaar sprake is van ondersteuning of hulp
Vragen?

Anne Addink is contactpersoon.

Foto Anne  Addink

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies