Aantal slachtoffers van loverboytechnieken

In 2017 zijn 139 slachtoffers van loverboytechnieken geregistreerd. In 2016 ging het om 114 slachtoffers. Er is sprake van een stijging van 25 slachtoffers van loverboytechnieken. De meeste slachtoffers van loverboytechnieken zijn vrouw en 17 of 18 jaar oud bij aanmelding. Het merendeel van de slachtoffers (113) heeft de Nederlandse nationaliteit.

Het aantal mogelijke slachtoffers van loverboytechnieken schommelt de laatste jaren. In 2013 ging het om 196 gevallen, in 2014 om 216 gevallen en in 2015  en 2016 is het aantal gedaald naar respectievelijk 119 en 114. 

De meeste slachtoffers van loverboytechnieken worden gedwongen tot prostitutie. Maar het komt ook voor dat zij drugs moeten transporteren, telefoon abonnementen moeten afsluiten of diefstallen moeten plegen. Ook zijn er slachtoffers die al wel onder invloed van een loverboy staan, maar nog niet gewerkt hebben (CoMensha, 2018).

Laatst bewerkt: 8 januari 2019


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

  • CoMensha (2018). Mensenhandel in in Nederland. Het beeld van 2017. Amersfoort: CoMensha

Kinderen en jongeren als slachtoffer van mensenhandel

Geregistreerde slachtoffers

In 2017 zijn er 1076 mogelijke slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha aangemeld.  Hiervan bestaat de grootste groep uit minderjarigen en jong volwassenen.  Bij aanmelding zijn 194 jongens en meisjes onder de 18 jaar. In de leeftijd van 18 t/m 23 zijn 198 meldingen gedaan van mogelijke slachtoffers van mensenhandel. De meeste aanmeldingen betreffen meisjes met de Nederlandse nationaliteit.

In de periode 2013-2017 zijn er in totaal 5.433 mogelijke slachtoffers van mensenhandel geregistreerd. Gemiddeld is bijna de helft (45,9%) van de gemelde slachtoffers jonger dan 23 jaar (22,9% is minderjarig en eveneens 22,9% is adolescent), en nog geen kwart (23,3%) is dertig jaar of ouder. De meeste slachtoffers van mensenhandel zijn in alle leeftijdscategorieën vrouwelijk. Bij minderjarigen (evenals de andere leeftijdsgroepen) is één op de vijf een jongen (20,9%).

Van de 1.247 minderjarigen in de periode 2013-2017 waarvan de vorm van mensenhandel bekend is gaat het in 578 gevallen om seksuele uitbuiting. Van bijna de helft van de minderjarige is niet bekend om welke uitbuitingsvorm het gaat.

CoMensha registreert aanmeldingen van mogelijke slachtoffers van mensenhandel maar is afhankelijk van onder andere politie en Koninklijke Marechaussee voor levering van informatie. Lang niet alle slachtoffers zijn in beeld. De Nationaal Rapporteur meldt dat slechts gemiddeld één op de vijf slachtoffers (19%) in beeld is bij CoMensha.

Schatting daadwerkelijk aantal minderjarige slachtoffers 

In de Slachtoffermonitor Mensenhandel die de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen komt naar voren dat binnenlandse seksuele uitbuiting in Nederland de meest voorkomende vorm van mensenhandel is: per jaar zou het gaan om bijna 3.000 slachtoffers (46 procent van het totaal). Hiervan zou het in bijna de helft van de gevallen gaan om minderjarigen (circa 1.300) en vrijwel altijd om vrouwen/meisjes (98 procent). Nederlandse meisjes vormen een grote groep slachtoffers: naar schatting gaat het om 1.320 meisjes.

De Nationale Rapporteur concludeert dit op basis van een betrouwbare schatting waarbij meldingen van vijf belangrijke instanties, waaronder de politie en jeugdzorg, zijn samengevoegd. Dit geschatte aantal is rond de 10 keer zo hoog als de aantallen die naar voren komen in de rapportage van het aantal geregistreerde slachtoffers.  De totale schatting, waarbij ook andere vormen van mensenhandel zijn meegenomen komt uit op 6.250 slachtoffers. Het aantal minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting vormt hiermee bijna een kwart van het totaal aantal gevallen van mensenhandel (Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel geweld tegen Kinderen, 2018). 

Laatst bewerkt: 7 februari 2019


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

  • CoMensha (2018). Mensenhandel in Nederland. Het beeld van 2017. Amersfoort: CoMensha.
  • Nationaal Rapporteur mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (2018). Slachtoffermonitor mensenhandel 2013-2017. Den Haag: Nationaal Rapporteur.
Vragen?

Josine Holdorp is contactpersoon.

Foto Josine  Holdorp

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies