Transformatie jeugdhulp

Kwaliteitskompas: resultaatgericht werken aan jeugd- en opvoedvraagstukken

Praktische tips voor gemeenten

Als gemeente bent u verantwoordelijk voor de jeugdzorg, inclusief opvoedondersteuning en preventie. Sturen op kwaliteit wil zeggen: doet u als gemeente de goede dingen en doet u de dingen goed? En: wat levert het op voor de jeugdigen en hun ouders in uw gemeente?

Het Kwaliteitskompas is een instrument voor gemeenten die samen met hun partners willen sturen op de resultaten voor jeugdigen. Het Kwaliteitskompas is ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut. Doel: de kwaliteitscyclus van u en uw partners op gang brengen.

kwaliteitskompas 2020

Zes blokken

Het instrument helpt om op zes manieren grip te krijgen op het jeugdbeleid. U kunt het blok voor blok doorlopen, maar ook prima gebruiken om aan de slag te gaan met een specifiek onderdeel van het Kwaliteitskompas. Bijvoorbeeld het bepalen van het maatschappelijk resultaat (blok 2). Zorg wel dat u aandacht houdt voor alle blokken van het kompas, dus voor de hele kwaliteitscyclus.

Het kompas brengt beleid en praktijk samen

De blokken 1, 2, 3 en 6 gaan over het speelveld van de gemeente: het in samenspraak met maatschappelijke partners bepalen van beleidsambities, maatschappelijke resultaten en de passende beleidsaanpak. De blokken 3, 4, 5, 6 zijn het speelveld van de professionele organisaties en gaat over de inspanningen die zij leveren om hun outcome te verbeteren. Door beide speelvelden samen te brengen, ontstaat een leerproces om samen te sturen op kwaliteit, om 'samen lerend te doen wat werkt'. 

Voorbeelden

Het Kwaliteitskompas hielp deze gemeenten om grip te krijgen op hun jeugdbeleid:

Vragen?

Marloes Driedonks is contactpersoon.

Foto Marloes  Driedonks

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies