Databank Effectieve Jeugdinterventies

Pleegouder - Pleegkind Interventie

De Pleegouder-Pleegkind Interventie is bedoeld om de relatie van pleegouders met hun jonge pleegkind (0-4 jaar) te verbeteren door ze te ondersteunen in het opbouwen van een relatie met dat kind. In zes tweewekelijkse sessies leren de pleegouders met behulp van psycho-educatie en video-opnamen hoe zij het beste met hun pleegkind kunnen omgaan, zodat de kans op voortijdig afbreken van de pleegzorgplaatsing afneemt.


Gericht op:

Hechting, opvoeding

Leeftijd:
0 - 4 jaar
Doel:

Preventie van problemen

Doelgroep:

Pleegkinderen en/of pleegouders

Methode:

Gezinsgerichte aanpak

Locatie:

Thuis

Uitvoering:

Gespecialiseerde hulp

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
11 april 2014
Door:

Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie

Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.

Doel

Het doel van de Pleegouder-Pleegkind Interventie (PPI) is het verbeteren van de relatie tussen pleegouders en hun pleegkinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Dit doel wordt behaald door het vergroten van de emotionele beschikbaarheid van de pleegouders en het versterken van de ouderschapsvaardigheden en het zelfvertrouwen van de pleegouders. Een verbeterde relatie heeft tot gevolg dat er reductie van stress bij de jonge pleegkinderen optreedt. De combinatie van de doelen doet de kans op voortijdig afbreken van de plaatsing afnemen.

Doelgroep

Pleegouders en hun pleegkinderen tussen de 0-4 jaar met symptomen die gerelateerd kunnen worden aan stress.

Aanpak

De Pleegouder-Pleegkind Interventie is een preventieve interventie en duurt gemiddeld drie maanden. De aanpak bestaat uit zes tweewekelijkse huisbezoeken van één tot anderhalf uur. Kern van de aanpak is het geven van ondersteuning aan pleegouders in de opbouw van de nieuwe relatie met hun pleegkind. Hierbij ligt de focus op het gevoel en observatievermogen van de pleegouder en welke gevolgen dit heeft voor de wijze waarop de pleegouder de interactie met het kind aangaat. Tijdens huisbezoeken wordt er psycho-educatie gegeven en video opnames en huiswerkopdrachten besproken. Dit gebeurt aan de hand van thema's. Zo nodig worden er suggesties en adviezen gegeven.

Onderzoek

Naar de effecten van de PPI heeft een effectonderzoek plaats gevon-den met een gerandomiseerd experimenteel design in de praktijk van pleegzorg. Uit het onderzoek blijkt dat pleegouders die PPI hebben gevolgd sensitiever reageren op hun kind, beter structuur bieden, en zich minder opdringen in het contact in vergelijking met pleegouders die een regulier programma volgden. Pleegouders voelen zich beter voorbereid op hun taak als pleegouder van dit specifieke kind. De pleegkinderen in de PPI groep reageren actiever op de pleegouder: ze geven meer respons en betrekken de pleegouder meer bij hun activiteiten.
Het vergroten van de emotionele beschikbaarheid van de pleegouders en het versterken van hun ouderschapsvaardigheden en zelfvertrou-wen verbetert de relatie tussen pleegouders en pleegkind. Een verbeterde relatie heeft tot gevolg dat het kind zich veilig voelt. Dit blijkt ook doordat het kind meer actief is in de interactie met de pleegouder.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De Pleegouder - Pleegkind interventie zorgt ervoor dat pleegouders in het begin van de plaatsing wat extra aandacht krijgen. Dit is een sterk punt. Het werkboek van de interventie is mooi en praktisch.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

dr. H.W.H. van Andel
vanandelh@gmail.com
06-55880082

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies