Databank Instrumenten

Theory of Mind test-R (ToM test-R)

De theory of mind test-R (de ToM test-R) meet met behulp van een gestructureerd interview met het kind het construct 'Theory of Mind', oftewel de (cognitieve) vaardigheid om aan jezelf en aan anderen gedachten, gevoelens, ideeën en intenties toe te kunnen schrijven en op basis daarvan te anticiperen op het gedrag van anderen.

Doel

Informatie verzamelen over de mate waarin kinderen van 4 tot en met 12 jaar beschikken over sociaal begrip, sociaal inzicht en sociale sensitiviteit. Een sterkte/zwakte analyse maken van Theory of Mind vaardigheden, zodat een training op maat kan worden gemaakt. Zodoende ondersteunen bij de diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoornissen (ASS).

Doelgroep

De ToM test-R is met name bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar oud met een ASS.

Materialen

De TOM test-R bestaat uit de volgende materialen:

  • een werkboek met 15 testplaten en opdrachten;
  • een handleiding met scoreformulier;
  • een cd met scoreformulier.

Gebruik

De TOM test-R is een interview dat bij de jeugdige wordt afgenomen door een daartoe bevoegde diagnostici, dan wel onder supervisie van een bevoegde diagnosticus. De afnemer laat een plaat zien en stelt daar vragen over. In de handleiding worden voorbeelden gegeven van goede antwoorden. Het scoreformulier is te vinden in de handleiding en is tevens op cd-rom beschikbaar.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Meer informatie


Onderwerp:

Autisme

Doel:

Diagnostiek

Leeftijd:
4 - 13 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie:
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen

Garant Uitgevers
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
 (055) 522 06 25
info@garant-uitgevers.nl
www.maklu.be

 

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies