Nieuws van het NJi

Beoordeling interventies meer richten op praktijk

Een denktank onderzoekt hoe de beoordelingsprocedure van de databank Effectieve Jeugdinterventies beter kan aansluiten bij de praktijk van het jeugdveld. De nieuwe beoordelingsprocedure treedt naar verwachting in 2022 in werking.

In de denktank zitten wetenschappers, professionals, ontwikkelaars en vertegenwoordigers van cliënten en gemeenten. De denktank richt zich in eerste instantie op de wijze van beoordelen en niet op de beoordelingscriteria. De criteria veranderen voorlopig niet.

De erkenningsprocedure wordt aangepast omdat ontwikkelaars van interventies de huidige procedure vaak ervaren als alleen wetenschappelijk georiënteerd en te ver van de praktijk af. Zij zien de databank nu soms als een soort keurmerkinstituut, waar ze een goedkeuringsstempel voor hun interventie moeten aanvragen, vertelt Tom van Yperen van het Nederlands Jeugdinstituut. Hij was vanaf het begin betrokken bij de databank. 'Erkenning lijkt een doel op zich, en niet, zoals bedoeld, een belangrijke stap in de ontwikkeling van een interventie.'

Dialoog

'De erkenningsprocedure moet meer een dialoog worden waarin je samen onderzoekt hoe je het effect van de interventie kunt vaststellen en vergroten', zegt Van Yperen. 'Met hun vragen helpen de erkenningscommissies de ontwikkelaars om vanuit het perspectief van een buitenstaander naar hun interventie te kijken.'

Door het contact tussen commissieleden en ontwikkelaars van interventies, vanaf het begin van de procedure, leren zij samen hoe is vast te stellen welke resultaten een interventie oplevert. Ook leren zij samen hoe je de interventie en de resultaten het beste kunt beschrijven en beoordelen.

Checklist

Naast de denktank zijn er ook andere ontwikkelingen die het erkenningstraject ondersteunen. Om de databank beter te laten aansluiten bij behoeften van de praktijk is ook de checklist 'Kwalitatief evaluatieonderzoek op waarde schatten' ontwikkeld. De checklist maakt het makkelijker om kwalitatief evaluatieonderzoek te benutten bij de beoordeling van interventies, naast kwantitatief onderzoek. Deze checklist wordt de komende periode uitgeprobeerd in de erkenningscommissies.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies