Nieuws uit het jeugdveld

'Praat met migrantenouders over heikele thema's'

Ouders met een migratie-achtergrond willen in de opvoedondersteuning graag praten over 'heikele thema's', zoals religie en waarden, terwijl professionals dit vaak lastig vinden. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).

Opvoedondersteuning is nog onvoldoende afgestemd op de problemen waar ouders met een migratie-achtergrond tegenaan lopen, constateert het KIS. Uit de pilot Weerbaar opvoeden, uitgevoerd in vijf gemeenten, blijkt dat voor veel islamitische ouders de opvoeding moet aansluiten bij religieuze tradities en regels. Daar willen ze ook graag over praten met professionals.

Gelijkwaardigheid, wederkerigheid en vertrouwen zijn voorwaarden voor een goede relatie tussen ouders en professionals. Ook is het zaak gebruik te maken van de ervaringsdeskundigheid van andere ouders zodat zij van elkaar leren.

Sofie Vriends van het Nederlands Jeugdinstituut herkent de conclusies van het KIS. 'In deze tijd van polarisatie tussen bevolkingsgroepen moet je in de opvoeding over die thema's praten. Professionals moeten voldoende worden toegerust om ouders met verschillende achtergronden daar goed bij te ondersteunen. De kennis op het Platform JEP kan daarbij helpen.'

Bron: Kennisplatform Integratie & Samenleving; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies