Kinderen uit de Knel

Kinderen uit de Knel is een groepstherapie voor kinderen van 4 tot 18 jaar en hun gescheiden ouders.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Angstproblemen, Depressie, Scheiding
Leeftijd: 
4 tot en met 18 jaar
Doel: 
Verminderen problemen
Methode: 
Gezinsgerichte aanpak, Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In een instelling
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doelgroep

Kinderen van 4 tot 18 jaar die door voortdurende strijd tussen hun gescheiden ouders last hebben van stress-gerelateerde klachten, zoals angsten, depressieve gevoelens en somberheid.

Aanpak

Kinderen uit de Knel is een groepsinterventie met parallelle groepen voor ouders en kinderen. De interventie is gericht op het verminderen van destructieve conflicten tussen ouders en het verbeteren van het opvoedklimaat. Aan de interventie nemen zes gezinnen tegelijkertijd deel. Ook het sociale netwerk van het gezin wordt bij de interventie betrokken.

De interventie begint met een netwerkbijeenkomst van ouders met leden van hun sociale netwerk die betrokken zijn bij de kinderen en bij de ouderlijke strijd. Daarna gaan de twee groepen van start. De groepen behandelen vervolgens in acht sessies steeds dezelfde thema's, bijvoorbeeld loyaliteit. De kinderen denken na over hun wensen met betrekking tot het thema en hoe ze die wensen met hun ouders kunnen bespreken. De oudergroepen bespreken het huiswerk dat ze hebben gemaakt over het thema en de samenwerking met hun netwerk. Na de groepssessie bespreken de ouders steeds de inhoud van de sessie en hun huiswerk met de betrokkenen uit hun netwerk.

Tijdsinvestering

Na de intake en de netwerkbijeenkomst vinden acht groepssessies plaats van twee uur per sessie. De sessies zijn om de twee weken. De interventie sluit af met een evaluatiegesprek. Als het nodig is, vindt nog een kort natraject plaats.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie is enthousiast over de systemische aanpak en de aandacht voor de uitvoerbaarheid van de interventie, met veel aandacht voor kwaliteit en borging.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: