Een kindje krijgen

'Een kindje krijgen' stimuleert een gezonde ontwikkeling van kinderen, door bij ouders prenatale stress en angst weg te nemen en door geloof in eigen kunnen, sociale steun en gezondheidsvaardigheden te stimuleren.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Gezondheid, Positieve ontwikkeling
Leeftijd: 
0 tot en met 21 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Individuele aanpak
Locatie: 
E-hulp
Uitvoering: 
Basisvoorziening, Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Doelgroep

Aanstaande en nieuwe ouders, inclusief kwetsbare, laagopgeleide en laaggeletterde ouders.

Aanpak

'Een kindje krijgen' is een digitaal voorlichtingsprogramma bestaande uit vijf afleveringen van 45 tot 60 minuten over wisselende de thema's. De thema's zijn in verschillende perioden voor, tijdens en na de zwangerschap relevant om te bekijken: gezond leven, omgaan met stress, de bevalling, moeder en vader worden, en contact met je baby.

Elke aflevering begint met gespeelde, soapachtige scènes waarin een vraag of probleem aan de orde komt. Daarna volgen informatieve filmpjes waarin een professional informatie geeft, ondersteund door beeldmateriaal. Ouders krijgen daarbij op verschillende momenten vragen voorgelegd. Na de informatieve filmpjes zijn er keuzeonderdelen, bijvoorbeeld een oefening uitvoeren, vragen beantwoorden of luisteren naar ervaringen van andere ouders.

Een kindje krijgen is gebaseerd op de cursus Zwanger, Bevallen, een Kind, die vooral geschikt is voor ouders die de Nederlandse taal vrij goed beheersen. Het programma Een kindje krijgen is ook geschikt gemaakt voor kwetsbare, laagopgeleide en laaggeletterde ouders.

Tijdinvestering

Het programma bestaat uit vijf afleveringen van 45 tot 60 minuten. Het doorlopen van alle keuzeonderdelen na het bekijken van de filmpjes kost 15 tot 40 minuten.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De interventie is geschikt voor doelgroepen met een lage sociaal-economische status (SES). Ook is er aandacht voor gezondheidsvaardigheden en blended care (een combinatie van online en persoonlijk contact met een professional). De interventie maakt gebruik van de bestaande organisatiestructuren.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: