Activity Questionnaire for Adults and Adolescents (AQuAA)

Vragenlijst om lichamelijke activiteit van adolescenten en volwassenen te meten.

Onderwerp: 
Overgewicht
Doel: 
Evaluatie
Leeftijd: 
12 tot en met 18 jaar

Doel

  • Het meten van de intensiteit, duur en frequentie van zowel lichamelijke als zittende activiteiten.
  • Onderscheid maken tussen actieve en inactieve mensen om inactieve deelnemers te kunnen selecteren voor een beweeginterventie.
  • Evalueren van beweeginterventies door veranderingen in beweeg- en zittend gedrag zichtbaar te maken in een bepaalde periode.

Doelgroep

Adolescenten (12 tot 18 jaar) en jong volwassenen (25 tot 35 jaar).

Materialen

Het materiaal bestaat uit twee vragenlijsten: één voor adolescenten en één voor volwassenen. Er is nog geen handleiding.

Gebruik

De respondent vult de AQuAA schriftelijk in. Per activiteit geeft de respondent aan hoeveel van de afgelopen zeven dagen de activiteit plaatsvond en hoeveel tijd de respondent daar gemiddeld per dag mee bezig was. Bij de onderdelen vervoer naar school of werk, vrije tijd en sport vult de respondent in hoe inspannend de activiteit was, namelijk licht, gemiddeld of zwaar. Bij de onderdelen lichamelijke activiteit op werk of school en huishoudelijke activiteiten is de intensiteit van de activiteit voorgestructureerd in deze drie categorieën.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

Meer informatie over de AQuAA is te vinden op de website van de onderzoekslijn Child & Adolescent Public Health Research & Innovation (CAPRI) van de afdeling Public and Occupational Health van Amsterdam UMC.

Lees het artikel van Chin A Paw e.a. over validiteit en betrouwbaarheid van de AQuAA

Lees het proefschrift van Slootmaker