Wat is jeugdparticipatie?

Jeugdparticipatie betekent dat kinderen en jongeren actief meedoen, meepraten en meebeslissen bij zaken die voor hen belangrijk zijn en op plekken waar zij zelf deel van uitmaken.

Zoals bij:

  • voorzieningen waar zij zelf deel van uitmaken zoals kinderopvang, school, jongerenwerk en jeugdhulp. Of bij activiteiten gericht op de natuur, sport en cultuur.
  • gemeentelijk, regionaal of landelijk beleid. Denk aan meedenken over wonen, jeugd- of klimaatbeleid.
  • activiteiten ondersteunend aan anderen in de samenleving. Dit kan op lokaal, regionaal, landelijk of internationaal niveau.

We spreken van kinderparticipatie tot en met 12 jaar en van jongerenparticipatie vanaf 13 jaar.

Vanuit de wetenschap en op basis van praktijk- en ervaringskennis wordt dit onderwerp verder ontwikkeld. Wil je hierover meedenken of heb je ideeën die deze pagina's verrijken? Stuur dan een mail naar ikpraatmee@nji.nl

foto Nikki Udo