Ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid: wat is het eigenlijk?

Wat is ervaringskennis eigenlijk? En wat is een ervaringsdeskundige jongere? Dat en meer lees je op deze pagina.

Wat is ervaringskennis?

Heb je iets meegemaakt, zoals het wonen in een jeugdhulpinstelling? Of opgroeien in een gezin waar het niet altijd veilig was? Als je deze ervaringen een plek hebt gegeven en erop kunt terugkijken en reageren, dan heet dit ervaringskennis. Wat deed deze ervaring met jou? Hoe ben je met deze situatie omgegaan? Dat is jouw persoonlijke ervaringskennis. Als je met andere jongeren praat die hetzelfde hebben meegemaakt, kun je ook hun ervaringen gebruiken. Dat heet collectieve ervaringskennis.

Wat is een ervaringsdeskundige jongere?

Een ervaringsdeskundige jongere heeft geleerd diens eigen ervaring te gebruiken om een ander te kunnen helpen. Denk aan een jongere met ervaring in de jeugdhulp die zich inzet als maatje van een andere jongere in de jeugdhulp. Of een jongere die bekend is met psychische problemen en die diens ervaring gebruikt om met een organisatie te werken aan goede hulpverlening. Je kunt een training of opleiding volgen om ervaringskennis op de goede manier in te zetten.

Ik zou ervaringsdeskundigheid uitleggen als: een persoon die met zijn ervaringen anderen die hetzelfde ervaren helpt om er doorheen te komen. Op een positieve manier natuurlijk.

Hoe ondersteunt een ervaringsdeskundige jongere anders dan een professional?

Dat is een lastige vraag. Het kan namelijk per situatie anders zijn. Het grootste verschil is de manier waarop ze hulp bieden. En welke kennis ze hierbij gebruiken. De ervaringsdeskundige jongere gebruikt vooral diens persoonlijke ervaringskennis en de ervaringskennis van anderen bij het ondersteunen van een jongere. Een professional gebruikt vooral kennis die is geleerd tijdens de opleiding en in het werk.

Een ervaringsdeskundige weet bijvoorbeeld hoe het is om psychische problemen te hebben of om bepaalde zorg te krijgen. Deze ervaringen gebruikt de ervaringsdeskundige jongere om een andere jongere te helpen. We spreken dan van een 'maatje'. Een jongere kan praten met een ervaringsdeskundige en vragen stellen. Zo kan de ervaringsdeskundige een voorbeeld zijn en inspireren. Want als het de ervaringsdeskundige is gelukt met diens problemen om te gaan, waarom zou het jou dan niet lukken?

Hulpverleners weten veel over wat werkt bij bepaalde situaties of problemen. Ze gebruiken kennis uit hun opleiding en praktijkervaring  om hulp te geven. Sommige professionals hebben ook veel kennis over hoe je diagnoses kunt stellen.

Contact met een ervaringsdeskundige jongere én een hulpverlener vult elkaar aan. De een is niet beter dan de ander. En professionals delen ook steeds vaker hun eigen ervaringen met collega's of de jongeren die ze behandelen  

Lees ook de publicatie: Gelijkwaardig, eigen en wijs

  • Stichting Alexander
  • Expex

Zoek je als jongere hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor jongeren