Cijfers over roken

Aantal rokende jongeren

Grafiek Rookgedrag onder jongeren van 16-20 jaar

Steeds minder jongeren roken. In 2019 zei 81,0 procent van de 16- tot 20-jarigen nooit gerookt te hebben. Een jaar eerder ging het om 79,2 procent. Sinds 2014 is het aantal nooit-rokers onder de 16- tot 20-jarigen met ruim 10 procent gestegen. Toen zei 69,4 procent van de 16- tot 20-jarigen nooit gerookt te hebben.

Ook onder de 12- tot 16-jarigen is het percentage jongeren die nooit hebben gerookt gestegen, met enkele schommelingen in de tussenliggende jaren. In 2014 zei 93,7 procent nooit gerookt te hebben. In 2019 ging het om 96,9 procent van de 12- tot 16-jarigen.

Hoewel het aantal jongeren dat ooit gerookt heeft over de jaren heen gedaald is, is in 2019 na een lange periode van daling een stijging te zien in het aantal dagelijks rokers. In 2019 zegt 8,2 procent van de rokers van 16- tot 20 jaar dit dagelijks te doen. Een jaar eerder ging het om 7,6 procent van de 16- tot 20-jarigen. Vergeleken met 2014 is er echter nog steeds sprake van een aanzienlijke daling van het aantal dagelijks rokers (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020).

Definitie

Onder roken wordt verstaan het gebruik van legaal rookgerei. Bij jongeren gaat het voornamelijk om sigaretten.

Lees ook

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud