Cijfers over roken

Aantal rokende jongeren

Grafiek Rookgedrag onder jongeren van 16-20 jaar

Rookgedrag onder jongeren van 16-20 jaar 

Hoe vaak rookt de jongere 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rookt nooit 69,4% 72,1% 74,8% 75,6% 79,0% 81,0% 82,0% 78,9%
Rookt dagelijks 13,8% 13,4% 11,1% 8,7% 7,6% 8,2% 7,7% 8,0%

In 2021 is er na een lange periode van toename van het aantal jongeren dat nooit heeft gerookt weer sprake van een daling.  In 2020 zei 82,0 procent van de 16- tot 20-jarigen nooit gerookt te hebben.  In 2021 is het percentage nooit-rokers gedaald naar 78,9 procent.  Sinds 2014 is het aantal nooit-rokers onder de 16- tot 20-jarigen met circa 10 procent gestegen. Toen zei 69,4 procent van de 16- tot 20-jarigen nooit gerookt te hebben.

Ook onder de 12- tot 16-jarigen is het percentage jongeren die nooit hebben gerookt gestegen, met enkele schommelingen in de tussenliggende jaren. In 2014 zei 93,7 procent nooit gerookt te hebben. In 2021 ging het om 96,8 procent van de 12- tot 16-jarigen. Dit is iets minder dan in 2020. Toen ging het om 97 procent van deze leeftijdsgroep.

Het aantal jongeren dat dagelijks rookt, is in 2021 ook iets gestegen. In 2020 zei 7,7 procent van de 16- tot 20-jarigen dit dagelijks te doen. In 2021 ging het om 8,0 procent. Desondanks is er vergeleken met 2014 nog steeds sprake van een aanzienlijke daling van het aantal dagelijkse rokers. Toen ging het om bijna 14 procent van de 16-20-jarige rokers (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2022).

Definitie

Onder roken wordt verstaan het gebruik van legaal rookgerei. Bij jongeren gaat het voornamelijk om sigaretten.

Meer informatie

Middelenmisbruik en verslaving

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud