Cijfers over roken

Gebruik van (tabaks)sigaretten en e-sigaretten onder jongeren

In 2023 rookte 27,4 procent van de 12- tot 25-jarigen (tabaks)sigaretten. 18,1 procent rookt maandelijks sigaretten en 8 procent doet dat dagelijks. Roken neemt snel toe met de leeftijd. Onder 12- tot 14-jarigen rookt 5,5 procent maandelijks en 2 procent dagelijks; onder 15- tot 17-jarigen rookt 17,3 procent maandelijks en 6,6 procent dagelijks. En onder 22- tot 25-jarigen rookt 25,1 procent maandelijks en 12,4 dagelijks.

21,7 procent van de 12- tot 25-jarigen gebruikte in het afgelopen jaar een e-sigaret (vapen). 10,3 procent zegt maandelijks te vapen en 2,1 procent doet dit dagelijks.

Vanaf de leeftijd van 15 jaar is er een flinke toename in het percentage jongeren dat in het afgelopen jaar een e-sigaret heeft gerookt. Van de 15- tot 17-jarigen heeft bijna een kwart (23,3 procent) dit gedaan. In deze leeftijdsgroep is het percentage maandelijks vapen met 13,3 procent ook het hoogst. Ter vergelijking zijn er in de leeftijdsgroep 5,6 procent maandelijkse vapers, onder de 18- tot 21-jarigen 11 procent en onder de 22- tot 25-jarigen 10,5 procent.

69,1 procent van de jongeren die zegt maandelijks een e-sigaret te gebruiken, rookt óók maandelijks (tabaks)sigaretten.

Deze gegevens komen uit de nieuwe Jongerenmonitor tabaks- en nicotineproducten van het Trimbos-instituut onder een landelijk representatieve groep jongeren en jongvolwassenen van 12 tot en met 25 jaar (Garritsen e.a., 2023).

Definitie

Onder roken wordt verstaan het gebruik van legaal rookgerei. Behalve het roken van tabak gaat het onder jongeren ook om het gebruik van e-sigaretten (vapen).

Meer informatie

Middelenmisbruik en verslaving

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud