• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Ouderschap en opvoeden

Erkende interventies

Bij het ondersteunen van ouders kunt u als professional gebruikmaken van verschillende instrumenten en interventies. De instrumenten, zoals observatie-instrumenten en vragenlijsten, kunnen u helpen bij het vormen van een beeld, het maken van een beslissing. En het inrichten van de zorg en hulp aan jeugdigen en hun ouders.

Soorten interventies

 • Pedagogische advisering
  Een aantal erkende interventies biedt ouders adviezen bij (milde) problemen in de opvoeding. Sommige richten zich op specifieke problemen, zoals middelengebruik. Andere adviseren over allerlei pedagogische problemen.
 • Groepsgerichte oudercursussen
  Er zijn verschillende erkende groepscursussen waarin de opvoedvaardigheden van ouders worden versterkt. Vaak zijn het interventies waarin ouders leren om beter met (lichte) gedragsproblemen van hun kind om te gaan.
 • Home visiting programma's
  De erkende home visiting programma's verlenen opvoedingsondersteuning via huisbezoeken. Sommige programma’s zijn breed inzetbaar voor ouders met jonge kinderen. Andere programma's zijn bedoeld voor ouders met een specifiek opvoed- of opgroeiprobleem.
 • Gecombineerde interventies
  Tot slot bevat de databank gecombineerde interventies om ouders te ondersteunen bij het ouderschap en het opvoeden. Deze integrale interventies bieden verschillende niveaus van ondersteuning om zo (ernstige) emotionele- en gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen.

Erkende interventies

Instrumenten  

De Databank Instrumenten biedt een overzicht van hulpmiddelen voor beroepskrachten die werken met kinderen, jongeren en ouders. Hulpmiddelen voor het verzamelen en analyseren van informatie over ouders of jeugdigen en voor het evalueren van hun werk. 

Toolbox 'Wijkteams werken met jeugd'

De toolbox ‘Wijkteams werken met jeugd’ biedt kennis voor professionals die in een wijkteam werken met kinderen, opvoeders en gezinnen. Naast informatie bevat  de toolbox hulpmiddelen om kinderen, opvoeders en gezinnen te helpen.

Vragen?

Esther van Beekhoven is contactpersoon.

Foto Esther van Beekhoven

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.