Nieuws uit het jeugdveld

Feedback helpt bij gebruik van gegevens over hulp

Een feedbacksysteem helpt jeugdhulpteams om gegevens over hun resultaten te gebruiken om de hulp te verbeteren. Ook krijgen deze teams meer respons op vragenlijsten bij hun cliënten, waardoor ze beschikken over meer informatie over de resultaten van de hulp. Dat blijkt uit onderzoek van het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdhulp Nederland (SEJN).

Jeugdhulpinstellingen die lid zijn van het SEJN verzamelen gegevens over de resultaten van de hulp in de Lerende Databank Jeugd. Daardoor kunnen ze onderling hun resultaten vergelijken en leren hoe ze die resultaten kunnen verbeteren. De instellingen benutten de opgeslagen gegevens echter nog niet optimaal. Daarom heeft het SEJN bij zestien behandelteams onderzocht of het gebruik van een feedbacksysteem de teams helpt om de benutting van gegevens, de respons op vragenlijsten en de behandeluitkomsten te verbeteren.

Het feedbacksysteem bestaat uit een training en een digitaal overzicht van de geregistreerde resultaten in de Lerende Databank Jeugd. In de training leren professionals onder meer hoe ze de beschikbare gegevens in hun team kunnen bespreken. Het doel van zo'n bespreking is duidelijk te krijgen welke hulp voor welke kinderen en opvoeders goed heeft gewerkt, maar ook welke hulp minder goede resultaten had en hoe ze die hulp voor vergelijkbare cliënten in de toekomst kunnen verbeteren.

Uit het onderzoek blijkt dat teams met een feedbacksysteem beter in staat zijn de uitkomsten van de hulp te benutten. Het is nog te vroeg om een effect te meten op de uiteindelijke resultaten van de hulp. Om de jeugdhulp daadwerkelijk te verbeteren moet het gebruik van een feedbacksysteem zijn ingebed in een continue cyclus van meten, spreken en verbeteren in de jeugdhulpinstelling.

Het jeugdveld probeert al meer dan vijftien jaar om standaard gegevens te verzamelen over de resultaten van jeugdhulp, maar dat komt maar moeizaam tot stand, vertelt Tom van Yperen, expert kwaliteit jeugdstelsel bij het Nederlands Jeugdinstituut. 'Vaak zien hulpverleners het verzamelen van informatie over resultaten als extra administratie. Dat is begrijpelijk als er niets met de resultaten wordt gedaan. Dit onderzoek laat zien dat de digitale overzichten uit de Lerende Databank Jeugd professionals motiveren om gegevens te gaan verzamelen en die met elkaar te bespreken. Dat verzamelen en bespreken staat in een wisselwerking: het een kan niet zonder het ander. En het werkt motiverend als daarbij de vraag centraal staat: hoe maken we samen de resultaten van de jeugdhulp steeds beter?'

Bron: SEJN; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies