• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Effectieve jeugdhulp

Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdhulp is een van de drijfveren achter de Jeugdwet. Effectiviteit is een essentieel onderdeel van die kwaliteit. Effectieve jeugdhulp is hulp die ertoe leidt dat kinderen en jongeren zich zo goed mogelijk ontwikkelen, dat opvoeders beschikken over voldoende opvoedingsvaardigheden en dat opgroei- en opvoedproblemen afnemen. Daarvoor is het nodig dat kennis over wat werkzaam is in de praktijk wordt toegepast.

Evicence based werken versus maatwerk

Inspiratiebijeenkomst met Michael Little

In hoeverre belemmert evidence based werken het bieden van maatwerk in de zorg voor kind en gezin? Michael Little, directeur van de Dartington Social Research Unit in Engeland, heeft daar veel onderzoek naar gedaan. Op uitnodiging van het Nederlands Jeugdinstituut deelde hij in een inspiratiebijeenkomst op 14 maart zijn kennis en ervaring. Little pleit voor een integratie van benaderingen om kennis en praktijk beter met elkaar te verbinden.

Welke jeugdinterventies in Nederland zijn kosteneffectief?

Loont het om een interventie in te kopen? Onderzoekers van het Nederlands Jeugdinstituut en de Universiteit Maastricht bekeken 47 economische evaluatiestudies, waarin de kosten en de effecten van een interventie zijn vergeleken met die van andere hulp. Conclusie: tien van de onderzochte interventies zijn kosteneffectief.

55 Vragen over effectiviteit

De belangstelling voor de effectiviteit van de jeugdhulp neemt toe. De publicatie '55 Vragen over effectiviteit' geeft antwoord op veelgestelde vragen, zoals 'In welke mate bepaalt de interventie en resultaat?', 'Wat is een effectieve professional?' en 'Wat voor onderzoek is nodig voor bewezen effectiviteit?'

Effectief inkopen

In een blog op Kennisnet Jeugd formuleert Wim Gorissen vier vragen die gemeenten kunnen stellen bij de inkoop van jeugdhulp. Door die vragen krijgen zij de informatie die ze nodig hebben om goede keuzes te maken, én stimuleren ze jeugdhulpaanbieders en wijkteamorganisaties om hun kwaliteit van hun zorg te verbeteren.

Vragen?

Germie van den Berg is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.