• HET NJi werkt aan de kwaliteit
  • van de jeugdsector

Over de jeugdsector

Inhoudelijke vernieuwing en efficiënte samenwerking

Uitgelichte thema's

Alle onderwerpen A-Z

Wat werkt?

Het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp

Uitgelichte thema's

Alle onderwerpen A-Z

Jeugdthema's

Jeugdproblemen herkennen, voorkomen en oplossen

Uitgelichte thema's

Alle onderwerpen A-Z

Passende hulp voor alle jeugdigen

Statement Jeugdhulp

Jeugdhulpaanbieders, gemeenten, Rijk en branches hebben een statement uitgebracht over hoe we jeugdigen en gezinnen beter kunnen helpen met zorg en hulp die aansluit bij wat echt nodig is, dichtbij huis. Ook het Nederlands Jeugdinstituut was hierbij betrokken.

Alle betrokken partijen zijn het erover eens dat er - ondanks de positieve ontwikkelingen in het jeugdveld - op korte termijn actie nodig is om de doelen te bereiken.

Praat mee op Kennisnet Jeugd

Ons online platform waarop u mee kunt praten over de transformatie en andere actuele onderwerpen. Deel inspirerende ervaringen en praktische tips met collega’s door het hele land.

Over het NJi

Wat we doen

Ieder kind in Nederland groeit veilig en gezond op en krijgt de ondersteuning die het nodig heeft. Dát is waar het Nederlands Jeugdinstituut voor gaat. We doen dat door kennis, advies en praktische hulpmiddelen aan te bieden op basis van de laatste inzichten.

Op zoek naar ondersteuning?

Het Nederlands Jeugdinstituut kan u als gemeente of professional helpen met uw specifieke vragen. Als kennisinstituut is het NJi de ideale partner in de Jeugdsector.

Onze producten en diensten

Vier VVE: ontwikkeling en uitvoering basistraining

Gemeente Amsterdam

Voor de juiste begeleiding van jonge kinderen hebben alle pedagogisch medewerkers dezelfde basis nodig. Daarom versterkt het Nederlands Jeugdinstituut de pedagogische en didactische kwaliteit van professionals in de kinderopvang met de Basistraining voor- en vroegschoolse educatie (vve).

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.