• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Databank Effectieve Jeugdinterventies

De databank Effectieve Jeugdinterventies bevat 223 programma's voor hulp bij opgroeien en opvoeden. Deze interventies zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie beoordeeld en erkend als 'goed onderbouwd' of 'effectief'.


Denk mee over gebruik van werkzame elementen

Oproep

Het Nederlands Jeugdinstituut zoekt op korte termijn professionals uit wijkteams, de geïndiceerde jeugdhulp, jeugd-lvb, jeugd-ggz en het onderwijs en cliënten om de eerste ideeën aan voor te leggen over het flexibele gebruik van werkzame elementen van interventies.

Nieuw in de databank

PratenOnline

PratenOnline biedt professionele, anonieme hulpverlening volgens de laatste wetenschappelijke inzichten aan Nederlandstalige jongeren met angst- en depressieve klachten, in de leeftijd van 12 tot circa 23 jaar. De hulp wordt geboden via een website (pratenonline.nl )waar jongeren terecht kunnen voor online hulpverlening, in een één-op-één chat-situatie, door professionele hulpverleners.


Ik kies voor zelfcontrole

'Ik kies voor zelfcontrole' is een groepstraining voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar met externaliserende gedragsproblemen en heeft als doel de gedragsproblemen te verminderen. De training wordt gegeven op basisscholen in achterstandswijken. Naast de kind-training zijn er vijf gesprekken met de leerkracht en een bijeenkomst met ouders.


VIPP-AUTI

VIPP-AUTI is een interventie voor gezinnen met kinderen met (een vermoeden van) een autisme spectrum stoornis. VIPP-AUTI bestaat uit vijf huisbezoeken waarin filmfragmenten van ouder-kind interacties in dagelijkse- en spelsituaties gemaakt worden en met de ouders besproken worden. Het doel is de ouderlijke sensitiviteit voor de (vaak ongewone) signalen van het jonge kind met ASS (0-5 jaar) te vergroten.


M@ZL op het VO

M@ZL ((Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) ) is bedoeld voor alle scholieren op het regulier voortgezet onderwijs met ziekteverzuim. M@ZL richt zich op de volgende intermediaire groepen: ouders, schoolmedewerkers, jeugdartsen en leerplichtambtenaren.
Het doel van M@ZL is het terugdringen van ziekteverzuim door het vroegtijdig signaleren en begeleiden van scholieren met (verhoogd) ziekteverzuim. Daarmee kan langdurend thuiszitten en voortijdig schoolverlaten worden voorkomen.


SuperChefs

SuperChefs is een serie van 8 kookworkshops voor kinderen van ongeveer 10-12 jaar oud. In de workshops ontdekken de kinderen hoe gezond, lekker en makkelijk koken kan zijn en hoe zij zelf een gezonde maaltijd of tussendoortje kunnen klaarmaken. Zo worden zij gestimuleerd een gezond eetpatroon aan te leren.


Meer wijzigingen
Vragen?

Angela van Oorschot is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.