• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Databank Effectieve Jeugdinterventies

De databank Effectieve Jeugdinterventies bevat 223 programma's voor hulp bij opgroeien en opvoeden. Deze interventies zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie beoordeeld en erkend als 'goed onderbouwd' of 'effectief'.


E-magazine Gezond en wel in de wijk

Wie wil werken aan een gezonde wijk kan kiezen uit vele interventies. Een deel daarvan is erkend. Zeven kennisinstituten presenteren in het e-magazine 'Gezond en wel in de wijk' informatie over de kracht van erkende interventies en een handige toegang tot verschillende databanken met interventies op het gebied van jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp, gezondheidsbevordering, sport en bewegen, welzijn en ggz.

Databank in beeld

Wat staat er in de databank? Voor wie is de databank bedoeld? In de introductievideo beantwoorden medewerkers van de databank Effectieve jeugdinterventies deze vragen.

Lees meer:

Nieuw in de databank

Samen Slagen

Samen Slagen is een integrale interventie voor het VSO cluster 4 onderwijs en heeft als doel Het hoofddoel van Samen Slagen is het terugdringen van middelengebruik onder leerlingen tussen 12 en 18 jaar op het VSO cluster 4.  Het hoofddoel valt uiteen in verschillende organisatie-, kennis en vaardigheidsdoelstellingen die worden gerealiseerd door de 12 onderdelen van de methodiek uit te voeren die speciaal zijn ontwikkeld voor het VSO cluster 4, zoals het opstellen van beleid, deskundigheidsbevordering voor medewerkers, voorlichting aan leerlingen, invoering van een screeningsvragenlijst en een cursus voor ouders. Uitvoer van deze onderdelen geschiet via de beschreven aanpak wat ervoor zorgt dat de onderdelen elkaar versterken. Overkoepelend wordt een Gezondheidscoach ingezet die op een persoonlijke en laagdrempelige manier leerlingen begeleid om middelengebruik en onderliggende problematiek te verminderen door middel van een screenings- en toeleidingstraject.


Meer wijzigingen
Vragen?

Angela van Oorschot is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.