• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Databank Effectieve Jeugdinterventies

De databank Effectieve Jeugdinterventies bevat 225 programma's voor hulp bij opgroeien en opvoeden. Deze interventies zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie beoordeeld en erkend als 'goed onderbouwd' of 'effectief'.


Over de Erkenningscommissie Justitiële Interventies

Bijeenkomst op 3 november 2016

De Erkenningscommissie Justitiële Interventies timmert hard aan de weg. Bent u benieuwd hoe het de commissie vergaat? Heeft u interesse in ontwikkelingen op het gebied van integraal werken en ontschotting? Of wilt u getuige zijn van de lancering van de nieuwe website van de Erkenningscommissie Justitiële Interventies? Kom dan naar de gratis bijeenkomst op donderdag 3 november vanaf 14.30 uur in Utrecht.

Databank in beeld

Wat staat er in de databank? Voor wie is de databank bedoeld? In de introductievideo beantwoorden medewerkers van de databank Effectieve jeugdinterventies deze vragen.

Lees meer:

Nieuw in de databank

Taakspel

Taakspel is een universeel preventieprogramma. Het bestaat uit een groepsgerichte aanpak voor leerlingen van groep 3 tot en met 8 van het basisonderwijs, waarbij leerlingen middels een spel leren zich beter aan klassenregels en regels op de speelplaats te houden. Doel is het verbeteren van taakgericht gedrag en het verminderen van regelovertredend gedrag bij de kinderen en het bevorderen van een positief onderwijsklimaat. Uiteindelijk doel is beginnend probleemgedrag in een vroeg stadium te verminderen en om te buigen in positief gedrag.


Sporen

Sporen is een integrale pedagogische aanpak gericht op brede ontwikkelingsstimulering van kinderen van 0-7 jaar en op actieve participatie van hun ouders aan het educatieproces. Als programma voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is Sporen gericht op kinderen van 2,5 - 6 jaar en hun ouders die zich in achterstandsituaties bevinden, en heeft als doel de onderwijskansen van deze kinderen te verbeteren.


Liefde is...voor meisjes

Liefde is… is een voorlichtingsprogramma ter ondersteuning van de seksuele ontwikkeling en seksuele weerbaarheid van meisjes uit de tweede en derde klas (13 tot en met 16 jaar) op het voortgezet onderwijs. De voorlichting wordt gegeven door twee vrouwelijke hulpverleners die op een laagdrempelige manier thema’s gerelateerd aan seksualiteit en relaties bespreekbaar maken. De voorlichters zijn in staat problemen in de seksuele ontwikkeling of seksueel risicogedrag te signaleren en waar nodig door te verwijzen naar passende vervolghulp voor een meisje.
In vier voorlichtingslessen komen de thema’s Seksuele identiteit, Partnerkeuze en loverboys, Grenzen en ‘nee’ zeggen en Sociale media en veilig vrijen aan de orde.


Spreekt voor zich

Spreekt voor zich is een blended online-interventie voor kinderen van 4-8 jaar met selectief mutisme. Het is een cognitief-gedragstherapeutisch programma waarin het kind stapgewijs leert met behulp van angstreducerende technieken zijn angsten te overwinnen. Ouders en leerkrachten worden betrokken en leren het kind te stimuleren en te ondersteunen bij het overwinnen van zijn angst. 

Meer wijzigingen
Vragen?

Angela van Oorschot is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.