• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Databank Effectieve Jeugdinterventies

De databank Effectieve Jeugdinterventies bevat 223 programma's voor hulp bij opgroeien en opvoeden. Deze interventies zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie beoordeeld en erkend als 'goed onderbouwd' of 'effectief'.


Nieuwe site

voor effectieve justitiële interventies

Op verzoek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, geven het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en het Trimbosinstituut op de nieuwe website www.justitieleinterventies.nl een actueel overzicht van goed onderbouwde en effectieve justitiële interventies die professionals in het Nederlandse civiele en strafrechtelijke domein toepassen. De website biedt inzicht in de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van justitiële interventies.

Databank in beeld

Wat staat er in de databank? Voor wie is de databank bedoeld? In de introductievideo beantwoorden medewerkers van de databank Effectieve jeugdinterventies deze vragen.

Lees meer:

Nieuw in de databank

SlimSlapen

SlimSlapen richt zich op de behandeling van insomnia bij jeugdigen van 10 tot en met 19 jaar en bestaat uit internettherapie en groepstherapie. Beide vormen hebben een duur van zes weken. Tijdens de behandeling worden jeugdigen cognitief-gedragstherapeutische technieken aangereikt en aangeleerd om hun slaap te verbeteren.


Op Koers

Op Koers is een korte groepsinterventie voor jeugdigen van 8 tot 18 jaar met een chronische ziekte. De cursus beoogt de veerkracht van de jeugdigen te vergroten door hen betere coping vaardigheden aan te leren. Daarnaast zijn er parallelle varianten voor de ouders van de betreffende jeugdigen en voor de broers en zussen.


Forensische Ambulante Systeem Therapie (FAST)

Forensische Ambulante Systeem Therapie (FAST) is bedoeld voor jongeren van 12 tot 18 jaar met (ernstig) antisociaal en/of grensoverschrijdend gedrag, en een matig of hoog recidiverisico. Het primaire doel van FAST is tweeledig. Enerzijds het verminderen of stoppen van de ernstige gedragsproblemen om zo uithuisplaatsing te voorkomen. Dit door zowel aan de individuele risicofactoren als de gezinsfactoren te werken. Anderzijds het verminderen van de (kans) op recidive van probleem- en delictgedrag. FAST is een outreachende behandeling die gebruik maakt van een systeemgerichte en cognitieve gedragsmatige aanpak en de methode geweldloos verzet.


Meer wijzigingen
Vragen?

Angela van Oorschot is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.