• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Databank Effectieve Jeugdinterventies

De databank Effectieve Jeugdinterventies bevat 224 programma's voor hulp bij opgroeien en opvoeden. Deze interventies zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie beoordeeld en erkend als 'goed onderbouwd' of 'effectief'.


Nieuwe site

voor effectieve justitiële interventies

Op verzoek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, geven het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en het Trimbosinstituut op de nieuwe website www.justitieleinterventies.nl een actueel overzicht van goed onderbouwde en effectieve justitiële interventies die professionals in het Nederlandse civiele en strafrechtelijke domein toepassen. De website biedt inzicht in de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van justitiële interventies.

Effectief inkopen

In een blog op Kennisnet Jeugd formuleert Wim Gorissen vier vragen die gemeenten kunnen stellen bij de inkoop van jeugdhulp. Door die vragen krijgen zij de informatie die ze nodig hebben om goede keuzes te maken, én stimuleren ze jeugdhulpaanbieders en wijkteamorganisaties om hun kwaliteit van hun zorg te verbeteren.

Nieuw in de databank

Zwanger, bevallen, een kind

Zwanger, bevallen, een kind (ZBK) is een universele preventieve interventie voor aanstaande ouders. De interventie is bedoeld voor alle zwangeren en hun partners (of nauw betrokken belangrijke anderen) vanaf 20 weken zwangerschap. Het programma bestaat uit 10 bijeenkomsten die worden geleid door een multidisciplinair team docenten: bewegingsdocenten, jeugdverpleegkundigen, verloskundigen, lactatiekundigen en pedagogisch adviseurs. De interventie biedt een combinatie van zwangerschapsbegeleiding, voorbereiding op de bevalling en voorbereiding op het ouderschap.


Senso.info

Sense.info is een landelijke seksuele voorlichtingssite met betrouwbare seksualiteitsinformatie- en hulpverlening voor jongeren die informatie willen of vragen hebben over relaties en seksualiteit. Sense.info is de centrale website van Sense, sinds 2009 de landelijk gedekte seksualiteitshulpverlening voor jongeren tot 25 jaar; alle 25 GGD-en opgedeeld in 8 sense regio’s maken hier deel van uit. Het is een informatieve, interactieve en responsieve website. De positieve belevingskant van seks (plezier en genieten) staat voorop.


Video-feedback Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD)

VIPP-SD is een gedragsinterventie voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 6 jaar. Het programma wil gedragsproblemen voorkomen of verminderen door opvoedingsvaardigheden van ouders te versterken, met aandacht voor positieve interactie en sensitieve disciplineringstrategieën. Dit gebeurt in 6 huisbezoeken door middel van feedback op video-opnamen van interacties tussen ouder en kind.


Pak aan

Pak aan is een cognitief-gedragstherapeutische groepsbehandeling voor kinderen van negen tot dertien jaar met de diagnose unipolaire depressieve stoornis, dysthymie of met een depressieve stemming. Het doel van Pak aan is depressieve klachten te verminderen. Er zijn 18 sessies.


Vlaggensysteem

Het Vlaggensysteem stimuleert gezond seksueel gedrag en draagt bij aan het voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren. Het biedt professionele opvoeders handvatten om seksueel gedrag adequaat te beoordelen, het bespreekbaar te maken en om gepast te reageren.


Je Lijf, je Lief!

Dit lesprogramma richt zich op moeilijk lerende jongeren en jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 12 tot en met 14 jaar in het praktijkonderwijs. Doel is hen te ondersteunen in het beter herkennen en respecteren van de eigen seksuele grenzen en die van anderen. Tijdens vijf lessen gaan zij met elkaar in gesprek over thema’s zoals beeldvorming, grenzen aangeven en groepsdruk.


Op Koers

Op Koers is een korte groepsinterventie voor jeugdigen van 8 tot 18 jaar met een chronische ziekte. De cursus beoogt de veerkracht van de jeugdigen te vergroten door hen betere coping vaardigheden aan te leren. Daarnaast zijn er parallelle varianten voor de ouders van de betreffende jeugdigen en voor de broers en zussen.


SlimSlapen

SlimSlapen richt zich op de behandeling van insomnia bij jeugdigen van 10 tot en met 19 jaar en bestaat uit internettherapie en groepstherapie. Beide vormen hebben een duur van zes weken. Tijdens de behandeling worden jeugdigen cognitief-gedragstherapeutische technieken aangereikt en aangeleerd om hun slaap te verbeteren.


Meer wijzigingen
Vragen?

Angela van Oorschot is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.