• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR

Anti-pestprogramma's

In maart 2013 presenteerden de Kinderombudsman en staatssecretaris Dekker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) het Plan van aanpak tegen pesten. Het aanbod aan anti-pestprogramma's is groot. Om scholen te begeleiden en te ondersteunen bij het kiezen van een goed anti-pestprogramma, heeft het ministerie van OCW het Nederlands Jeugdinstituut gevraagd om een plan te maken voor beoordeling van anti-pestprogramma's. Om tot een wetenschappelijk verantwoorde validatie te komen, is daarom een onafhankelijke commissie van deskundigen samengesteld: de Commissie Anti-pestprogramma's.

Uitkomst eerste ronde beoordeling antipestprogramma's

De Commissie Anti-pestprogramma's heeft als eerste stap criteria vastgesteld waar een goed anti-pestprogramma aan moet voldoen. Vervolgens zijn programmaeigenaren in de gelegenheid gesteld om hun anti-pestprogramma aan te melden voor beoordeling door de onafhankelijke commissie. Dertien programma's die scholen kunnen gebruiken bij de aanpak van pesten zijn kansrijk als anti-pestprogramma. Dat is de uitkomst van de beoordeling van de onafhankelijke commissie die 61 ingediende methoden heeft beoordeeld op de theoretische en empirische onderbouwing en randvoorwaarden. 

Kansrijk

Deze programma's zijn als kansrijk beoordeeld:

 • KiVa
 • PRIMA
 • Kanjertraining
 • Vreedzame school
 • Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD)
 • Taakspel
 • Alles Kidzzz
 • Plezier op school
 • Sta sterk (training)

De programma's in deze categorie hebben potentie, maar voldoen momenteel nog te weinig aan de criteria en indicatoren. De commissie verwacht dat deze programma's op termijn kunnen worden verbeterd op basis van de door de commissie aangegeven aspecten.

 • School Wide Positive Behavior Support (SWPBS)
 • Omgaan met elkaar
 • Zippy's vrienden
 • Pestkoppen stoppen

Bekijk de samenvatting van de rapportage.

Effectonderzoek

Van de dertien anti-pestprogramma's die als kansrijk zijn beoordeeld laat het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) er in de periode 2015 tot 2017 tien nader onderzoeken op verzoek van het ministerie van Onderwijs. KiVa, De Vreedzame School en Online Pestkoppen Stoppen vallen buiten dit effectonderzoek, omdat zij reeds voldoende zijn onderzocht (KiVa) of elders worden onderzocht (Vreedzame School en Pestkoppen Stoppen). Een multidisciplinair team van onderzoekers onder leiding van professor Bram Orobio de Castro van de Universiteit Utrecht is in mei 2015 gestart met het onderzoek naar de empirische onderbouwing en de effecten van de tien anti-pestprogramma's. 

Het gaat om deze programma's:

Het onderzoek is een belangrijk onderdeel van het plan van aanpak tegen pesten van staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs en de Kinderombudsman. De onderzoekers gaven op 14 april 2015 een toelichting op het uit te voeren onderzoek tijdens een startbijeenkomst bij de NRO. Lees hier meer over het effectonderzoek.

Actieplan 'sociale veiligheid op school'

Het werk van de Commissie Anti-pestprogramma's draagt bij aan het in oktober 2014 verschenen Actieplan 'sociale veiligheid op school' van de PO-Raad en de VO-raad, waarin zij informatie beschikbaar stellen over bewezen effectieve programma's en methodes.
Meer informatie

Vragen?

Heeft u vragen over de commissie, de procedure of de beoordeling? Stel uw vraag via antipestprogrammas@nji.nl.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.