• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Kindermishandeling

Kinderen hebben een veilige opvoedingsomgeving nodig om gezond op te groeien. Niet voor alle kinderen is dit vanzelfsprekend. Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 119.000 kinderen verwaarloosd, mishandeld of misbruikt.

Monitor Aanpak Kindermishandeling

Bent u als beleidsmaker van een gemeente verantwoordelijk voor de aanpak van kindermishandeling en wilt u deze mogelijkheden benutten om een goed beleid neer te zetten? Dan kan de Monitor Aanpak Kindermishandeling u daarbij helpen.

Zorgen over een kind?

Bel voor advies over of melden van vermoedens Veilig Thuis:
0800 - 2000 (gratis)

Veilig Thuis zijn regionale advies- en meldpunten waar slachtoffers, daders en omstanders van huiselijk geweld en kindermishandeling terecht kunnen voor deskundige hulp en advies.

In gesprek met kind en ouders

Een gesprek voeren met ouders en kinderen over  de zorgen over een kind vraagt het nodige van de professional.

Voor tips, voorbeeldvragen en aandachtspunten: 

Vragen?

Marjolein Lantinga is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.