9 resultaten

Resultaten 1 - 9 van 9

 • Parent-Child Interaction Therapy (PCIT)

  Interventie

  Parent-Child Interaction Therapy is een behandelprogramma voor kinderen van 2 tot 7 jaar met gedragsproblemen en hun ouders.

  Erkend als: 
  Effectief volgens goede aanwijzingen
  Leeftijd: 
  2 tot en met 6 jaar
 • Multisysteem Therapie (MST)

  Interventie

  Multisysteem Therapie (MST) is een intensieve gezinsbehandeling in de thuissituatie voor jongeren van 10 tot en met 18 jaar met ernstige gedragsproblemen en hun opvoeders.

  Erkend als: 
  Effectief volgens goede aanwijzingen
  Leeftijd: 
  10 tot en met 18 jaar
 • Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

  Interventie

  Een behandeling voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen met het doel dat kinderen thuis blijven wonen of kunnen terugkeren.

  Erkend als: 
  Effectief volgens eerste aanwijzingen
  Leeftijd: 
  0 tot en met 23 jaar
 • Families First

  Interventie

  Families First is intensieve crisishulp om gezinnen bij elkaar te houden en uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen.

  Erkend als: 
  Effectief volgens eerste aanwijzingen
  Leeftijd: 
  0 tot en met 17 jaar
 • Parent Management Training Oregon (PMTO)

  Interventie

  PMTO is voor gezinnen met kinderen met externaliserende gedragsproblemen, ook gecombineerd met hyperactiviteit.

  Erkend als: 
  Effectief volgens eerste aanwijzingen
  Leeftijd: 
  4 tot en met 12 jaar
 • Ouderschap met liefde en grenzen (OLG)

  Interventie

  Ouderschap met Liefde en Grenzen is een intensief programma voor gezinnen met jongeren die gedragsproblemen vertonen.

  Erkend als: 
  Effectief volgens eerste aanwijzingen
  Leeftijd: 
  12 tot en met 17 jaar
 • Systeemgerichte gezinscoaching

  Interventie

  Systeemgerichte gezinscoaching helpt gezinnen waarvan een ouder een licht verstandelijke beperking heeft.

  Erkend als: 
  Goed onderbouwd
  Leeftijd: 
  0 tot en met 23 jaar
 • Gezin Centraal (GC)

  Interventie

  Gezin Centraal is voor gezinnen met kinderen tot 18 jaar waarbij sprake is van ernstige opvoed- en opgroeiproblemen.

  Erkend als: 
  Goed onderbouwd
  Leeftijd: 
  0 tot en met 17 jaar