379 resultaten

Resultaten 1 - 10 van 379

  • VoorZorg

    Interventie

    VoorZorg richt zich op het terugdringen van kindermishandeling. Verpleegkundigen bezoeken jonge (aanstaande) moeders.

    Erkend als: 
    Effectief volgens goede aanwijzingen
    Leeftijd: 
    0 tot en met 2 jaar
    Lees meer over VoorZorg
  • KiVa

    Interventie

    KiVa is een schoolbreed programma dat door de kracht van de groep pestproblemen oplost. Deze interventie is effectief, lees de aanwijzingen.

    Erkend als: 
    Effectief volgens goede aanwijzingen
    Leeftijd: 
    7 tot en met 12 jaar
    Lees meer over KiVa
  • SuperFIT

    Interventie

    SuperFIT is erop gericht om bij peuters gezonde voeding te bevorderen, zittend gedrag te verminderen en beweging te stimuleren.

    Erkend als: 
    Effectief volgens eerste aanwijzingen
    Leeftijd: 
    2 tot en met 4 jaar
    Lees meer over SuperFIT
  • Stevig Ouderschap

    Interventie

    De interventie Stevig Ouderschap helpt gezinnen met een lastige start. Ouders worden geholpen met hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Lees meer.

    Erkend als: 
    Effectief volgens eerste aanwijzingen
    Leeftijd: 
    0 tot en met 2 jaar
    Lees meer over Stevig Ouderschap
  • Families First

    Interventie

    Families First is intensieve crisishulp om gezinnen bij elkaar te houden & uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen. De interventie is effectief. Lees hier meer.

    Erkend als: 
    Effectief volgens eerste aanwijzingen
    Leeftijd: 
    0 tot en met 18 jaar
    Lees meer over Families First
  • Begeleid Leren

    Interventie

    Begeleid Leren ondersteunt jongeren met een psychische beperking bij het studeren. De interventie is effectief volgens de eerste aanwijzingen. Lees meer.

    Erkend als: 
    Effectief volgens eerste aanwijzingen
    Leeftijd: 
    17 tot en met 25 jaar
    Lees meer over Begeleid Leren
  • De Vreedzame School

    Interventie

    De Vreedzame School richt zich op sociale competentie & democratisch burgerschap bij leerlingen op de basisschool. De interventie is effectief, lees waarom.

    Erkend als: 
    Effectief volgens eerste aanwijzingen
    Leeftijd: 
    4 tot en met 12 jaar
    Lees meer over De Vreedzame School
  • Jonge Sporthelden

    Interventie

    Jonge Sporthelden (JSH) is een interventie die zich richt op het verbeteren van de motorische vaardigheden bij kinderen van 2 tot 4 jaar.

    Erkend als: 
    Goed onderbouwd
    Leeftijd: 
    2 tot en met 4 jaar
    Lees meer over Jonge Sporthelden