40 resultaten

Resultaten 1 - 10 van 40

 • Handreiking Effectief contracteren

  Publicatie

  In deze handreiking laten we zien hoe je als gemeente de kennis over effectiviteit van jeugdzorg kunt gebruiken bij het contracteren.

 • Kijk op JeugdzorgPlus

  Publicatie

  Deze publicatie geeft een overzicht van resultaten en aanbevelingen van tien jaar onderzoek naar JeugdzorgPlus, een vorm van intensieve jeugdhulp.

 • Anders kijken naar veiligheid

  Publicatie

  Het is tijd om door andere brillen naar de veiligheid van kinderen te kijken en beter te begrijpen waarom we eigenlijk doen wat we doen.

 • Mentoren en maatjes voor jongeren

  Publicatie

  Deze notitie beschrijft de verschillende vormen van mentoren en maatjes, wat zij betekenen voor het jeugdveld, praktijkervaringen en onderzoeksresultaten.

 • Gezinshuizen

  Publicatie

  De gezinshuissector groeit in volume en professionaliseert. Deze publicatie geeft een impressie van de cijfers van 2020 in hun context.

 • Kwaliteitsmeter MKBA

  Publicatie

  De kwaliteitsmeter helpt beleidsmakers bij het beoordelen van een MKBA en bij het interpreteren van de resultaten.

 • Samen in gesprek over cijfers

  Publicatie

  Leidraad om, met de juiste mensen, het gesprek over cijfers te voeren en gezamenlijk doelen te bereiken. Dit draagt bij aan een effectief jeugdbeleid.

 • Burgerinitiatieven en wijkteams

  Publicatie

  Burgerinitiatieven kunnen de sociale netwerken in een wijk versterken. Deze publicatie beschrijft hoe wijkteams die initiatieven kunnen ondersteunen.