16 resultaten

Resultaten 1 - 10 van 16

 • Smokefree Challenge

  Interventie

  Smokefree Challenge is een klassikale wedstrijd waarin een klas afspreekt om een half jaar niet te roken.

  Erkend als: 
  Effectief volgens goede aanwijzingen
  Leeftijd: 
  12 tot en met 14 jaar
 • VoorZorg

  Interventie

  VoorZorg richt zich op het terugdringen van kindermishandeling. Verpleegkundigen bezoeken jonge aanstaande en nieuwe moeders.

  Erkend als: 
  Effectief volgens goede aanwijzingen
  Leeftijd: 
  0 tot en met 2 jaar
 • Moti-4

  Interventie

  Moti-4 is een laagdrempelig traject van gesprekken voor jongeren die in de problemen dreigen te raken door middelengebruik, gokken of gamen.

  Erkend als: 
  Effectief volgens goede aanwijzingen
  Leeftijd: 
  14 tot en met 24 jaar
 • Multidimensionele familietherapie (MDFT)

  Interventie

  Multidimensionele familietherapie is systeemtherapie met bemoeizorg voor jongeren van 12-19 die probleemgedrag vertonen.

  Erkend als: 
  Effectief volgens goede aanwijzingen
  Leeftijd: 
  12 tot en met 24 jaar
 • Triple P niveau 3

  Interventie

  Triple P niveau 3 is een training voor ouders van 0- tot 18-jarigen met opvoedvragen die advies of vaardigheidstraining willen.

  Erkend als: 
  Effectief volgens eerste aanwijzingen
  Leeftijd: 
  0 tot en met 18 jaar
 • Stevig Ouderschap

  Interventie

  Stevig Ouderschap helpt gezinnen met een lastige start. Ouders worden geholpen met hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.

  Erkend als: 
  Effectief volgens eerste aanwijzingen
  Leeftijd: 
  0 tot en met 2 jaar
 • Families First

  Interventie

  Families First is intensieve crisishulp om gezinnen bij elkaar te houden en uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen.

  Erkend als: 
  Effectief volgens eerste aanwijzingen
  Leeftijd: 
  0 tot en met 17 jaar
 • Unity

  Interventie

  Unity is een project waarbij leden uit de dancescene tijdens dance-evenementen voorlichting geven over alcohol en drugs.

  Erkend als: 
  Goed onderbouwd
  Leeftijd: 
  19 tot en met 35 jaar
 • Helder op School: Samen Fris

  Interventie

  De interventie Helder op School: Samen Fris heeft als doel leerlingen bewust te maken van de risico's van middelengebruik.

  Erkend als: 
  Goed onderbouwd
  Leeftijd: 
  13 tot en met 15 jaar