63 resultaten

Resultaten 1 - 10 van 63

 • Doelgroepdefinitie bepalen

  Gemeenten bepalen welke kinderen in aanmerking komen voor vve in hun gemeente. Hoe stel je als gemeente hiervoor een doelgroepdefinitie op?

 • Eisen voorschoolse educatie

  Op de voorschoolse educatie zijn verschillende wetten van toepassing. Wat zijn de beleidseisen rondom voorschoolse educatie?

 • Begeleiding van ouders

  Lees meer over hoe je als professional ouders begeleidt in de manier waarop zij hun kind thuis stimuleren en ondersteunen.

 • Samenwerken met ouders

  Lees meer over hoe je als professional in de voor- en vroegschoolse educatie samenwerkt met de ouders van kinderen.

 • Vve-programma's

  Voor de voor- en vroegschoolse educatie zijn er specifieke programma's ontwikkeld. Aan welke eisen moeten die voldoen?

 • Vragen over vve

  Waar kun je als ouder naartoe met vragen over voor- en vroegschoolse educatie voor jouw kind?