31 resultaten

Resultaten 1 - 10 van 31

 • Wet passend onderwijs

  Doel van de Wet passend onderwijs is dat alle kinderen een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden.

 • Wet langdurige zorg

  Op deze pagina leggen we de Wet langdurige zorg (Wlz) uit. De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben.

 • Jeugdwet

  De Jeugdwet omvat veel elementen die relevant zijn voor de transformatie van jeugdhulp. Lees hier de uitganspunten van de wet en de taken van de gemeente.

 • Ontwikkelingen kostenbeheersing

  Om de transformatie van jeugdzorg te laten slagen, moet het jeugdstelsel worden herzien. Lees meer over de ontwikkeling van kostenbeheersing.

 • Samenhang in het sociaal domein

  Om gemeenten meer grip te geven op het sociaal domein, heeft de VNG een gespreksnotitie opgesteld om hen meer in samenhang te laten kijken. Lees meer.

 • Jeugdzorg vraagt om integrale aanpak

  Meer jongeren doen een beroep op jeugdzorg, terwijl gemeenten kampen met financiële tekorten. Lees meer over de integrale aanpak die jeugdzorg vraagt.