Praktijkvoorbeeld Buurt in Bloei

Het lerend netwerk Buurt in Bloei van stichting WIJeindhoven heeft als doel een fijne wijk om in te wonen en te werken, waar mensen zichzelf kunnen ontwikkelen en tot bloei komen.

'Buurt in Bloei wil inwoners met elkaar, maar ook met verenigingen, stichtingen en ondernemers, verbinden. Zo creëren we samen een kansrijke omgeving met stevige netwerken,' vertelt Mijke Kanters, teamleider van WIJeindhoven. Buurt in Bloei begon als experiment in één wijk en in 2018 werd besloten om het in alle Eindhovense wijken vorm te gaan geven. 

Hoe bouw je een lerend netwerk op?

'Wij starten altijd vanuit een kwestie die in de wijk speelt of een behoefte die inwoners hebben', vertelt Kanters. 'Zo wilden we bijvoorbeeld in een wijk 'preventie' meer handen en voeten geven en kwamen tot de conclusie dat de verbinding tussen inwoners hiervoor van belang is. Daarbij zijn we uitgegaan van een aantal waarden, zoals de gedachte dat iedereen talent heeft, en benaderen mensen ook zo. Daarnaast richten we ons op de ontwikkeling van bewonersinitiatieven en het vormgeven van een kansrijke omgeving. Hierbij betrekken we andere inwoners vanuit hun talent of bedrijven, verenigingen of stichtingen uit de wijk', aldus Kanters.

Ontwikkelplaatsen

Buurt in Bloei geeft bewoners onder meer de mogelijkheid hun talenten in te zetten en ervaring op te doen bij verenigingen, stichtingen en ondernemers in hun wijk. Deze plekken heten ontwikkelplaatsen en zijn bekend bij de medewerkers van WIJeindhoven. Bewoners kunnen hier bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of betaald werk doen. Ook kunnen ze aan elkaar gekoppeld worden, zoals iemand die een buurman een lift geeft naar het ziekenhuis of een groep buren die samen activiteiten organiseert.

Competenties

Wat helpend was bij het realiseren van Buurt in Bloei, was het vaststellen van de competenties die medewerkers nodig hebben om het project tot een succes maken. 'Bijvoorbeeld het kunnen werken vanuit een visie en die vertalen naar de dagelijkse praktijk of het bouwen van netwerken in de wijk. Ook belangrijk is kennis over hoe we bedrijven aan ons kunnen binden,' vertelt Kanters.

Tips

De teamleider heeft enkele tips voor organisaties die ook een lerend netwerk willen opbouwen.

'Werk interactief samen met externe deskundigen en andere organisaties die jouw aanpak delen. Benut daarnaast gemeentelijke info die al beschikbaar is, zoals de rol van de gebiedsmanager, politie en ondernemers,' zegt Kanters.

Daarnaast is het belangrijk om te onderzoeken wat voor jouw buurt van belang is. 'Maak daarbij veelvuldig gebruik van persoonlijk contact. Dat kan mensen enthousiasmeren, wat een goede trigger is om actief te blijven,' zegt Kanters. Een laatste tip: 'Laat medewerkers een training 'zakelijk tekenen' volgen. Daardoor leren ze op een andere wijze om informatie over te dragen.'

Meer informatie