Wijkteams en aansluiting specialistische jeugdhulp

Basiszorg is lichte hulp die het wijkteam, het Centrum voor Jeugd en Gezin of de huisarts biedt aan kinderen en gezinnen. Basiszorg is dichtbij huis, zo kort en zo licht mogelijk. Basiszorg wordt ingezet als kinderen en gezinnen er zelf niet uitkomen. Soms is deze lichte hulp niet genoeg om gezinnen weer op weg te helpen. Dan kan overleg met of doorverwijzing naar specialistische jeugdhulp nodig zijn.

Als een professional uit de basiszorg denkt dat lichte hulp niet genoeg zal zijn, kan een adviesvraag aan een specialist helpen. Bijvoorbeeld als een professional vragen heeft over diagnose of behandeling, vermoedt dat er sprake is van een psychiatrische stoornis of advies wil over psychiatrische medicatie. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie stelde een leidraad op voor de consultatie van kinder- en jeugdpsychiaters. Hierin is onder meer te vinden wie een consultvraag kan stellen en welke vragen gesteld kunnen worden. Ook staan er aandachtspunten voor de consultvrager in genoemd.

Als doorverwijzing naar specialistische hulp nodig is, is het belangrijk dat deze hulp vanuit de basiszorg doorloopt zonder onderbreking. Als professionals in de basiszorg en specialistische hulp goede samenwerkingsafspraken maken, kan het aantal overgangsmomenten worden verkleind. Daarmee wordt de kwaliteit van de zorg voor gezinnen beter. Ook is het belangrijk dat geïnvesteerd wordt in een goede samenwerkingsrelatie. Dat geldt zowel voor cliënten en professionals, als voor professionals onderling. En op het moment dat meerdere professionals in één gezin werken is het belangrijk dat het voor gezinsleden en professionals helder is wie wat doet.

Meer informatie

Nikki Udo

Nikki Udo, MSc

projectmedewerker