Hoe kom ik in contact met andere ouders met kinderen die thuiszitten?

Het kan spanningen geven als je kind niet naar school gaat en thuis zit. Erover praten kan opluchten. Daarnaast kunnen de ervaringen van andere ouders jou en je kind misschien verder helpen. Maar hoe kom je met elkaar in contact? Een aantal mogelijkheden kun je lezen op deze pagina.

Opvoeden doe je niet alleen

Gelukkig hoef je het opvoeden niet alleen te doen. Als ouder ben je inderdaad waarschijnlijk de belangrijkste opvoeder van je kind, maar andere mensen kunnen je hierbij ondersteunen. Denk aan familieleden, vrienden, buren, de pedagogisch medewerker op het kinderdagverblijf, de leerkracht of sportcoach. Zij maken allemaal deel uit van de opvoedomgeving van je kind. Meer over samen opvoeden, lees je op de pagina Opvoeden doe je niet alleen. Hoe helpen anderen mij daarbij?

Zijn er in je eigen kring geen ouders met wie je ervaringen kunt uitwisselen over thuiszittende kinderen? Dit kan een gevoel van eenzaamheid geven. Weet dat er andere mogelijkheden zijn. Zo bestaan er verschillende online groepen en websites waar je verhalen van andere ouders kunt vinden. Jij kunt hier ook jouw ervaring delen. Hieronder staat er een aantal onder elkaar.

Belangenbehartigers

Ouders & Onderwijs biedt informatie aan ouders van kinderen die niet naar school kunnen: Als onderwijs niet lukt.

Oudervereniging Balans zet zich in voor het versterken van de positie van ouders van kinderen en jongeren met een ondersteuningsbehoefte. Zij behartigen de belangen van deze ouders en wisselen kennis en ervaring uit tussen ouder, onderwijs, zorg en wetenschap. Ze bieden informatie voor ouders en delen ervaringsverhalen. Ze organiseren ook bijeenkomsten en je kunt lid worden van de vereniging.

Facebook-groepen

Op Facebook zijn er verschillende besloten groepen voor ouders van thuiszitters.

Er zijn ook Facebookgroepen voor ouders en jongeren in specifieke regio's.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders