Waarderingskader vve gemeentelijk niveau

Het waarderingskader dat de Inspectie voor het Onderwijs hanteert bij het toezicht op de verplichtingen van gemeenten aangaande voor- en vroegschoolse educatie bestaat uit de volgende kwaliteitsgebieden en standaarden.

Kwaliteitsgebieden en standaarden 

Gemeentelijk vve-beleid

  • Definitie doelgroepkind
  • Bereik
  • Toeleiding
  • Doorgaande lijn
  • Resultaten 
  • Vve-co√∂rdinatie op gemeentelijk niveau

Vve-beleidscontext (Integraal vve-programma)

Integraal vve-programma, ouders, externe zorg, interne kwaliteitszorg voor- en vroegscholen, systematische evaluatie en verbetering van vve op gemeentelijk niveau.

Vve-condities

De gemeente heeft geregeld dat de GGD de basiskwaliteit van de voorscholen beoordeelt. Er is een gemeentelijk vve-subsidiekader. 

Standaarden met wettelijke basis

De standaarden 1.1 tot en met 1.5 en 3.1 hebben een wettelijke basis. Een oordeel op deze standaarden kan tot een onvoldoende leiden. Er wordt een oordeel op de verschillende standaarden gegeven maar geen eindoordeel.

De specifieke criteria behorende bij de kwaliteitsgebieden en de standaarden zijn te vinden in bijlage 4 Waarderingskader vve gemeentelijk niveau van het Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs. 

Foto Lotte Heijs

Lotte Heijs

medewerker inhoud