Verbinding in de praktijk - vo

In de brochure School en wijk in de praktijk: Voortgezet onderwijs en jeugdhulp in Utrecht beschrijft het Nederlands Jeugdinstituut de 'kernpartneraanpak' in Utrecht, waar naast de kernteams op de scholen ook een stedelijk vo-team jeugd en gezin is opgezet.

In de brochure School en wijk in de praktijk: Voortgezet onderwijs en jeugdhulp in Utrecht beschrijft het Nederlands Jeugdinstituut de 'kernpartneraanpak' in Utrecht, waar naast de kernteams op de scholen ook een stedelijk vo-team jeugd en gezin is opgezet.

Gemeente: 'Door onderwijs en zorg goed in elkaar te vlechten, kunnen we kinderen sneller helpen.'
Jeugdhulp: 'Ik hoor en zie wat er leeft op deze school en kan dat vertalen naar het buurtteam.'
Onderwijs: 'De mentor is bij ons de spil.'
Ouder: 'Goede samenwerking kan alleen als je open bent tegen elkaar en naar elkaar luistert.'

Ondersteuningsroute en ondersteuningstoewijzing

 

Eva de Jong

Eva de Jong

senior medewerker inhoud