Wat werkt in de praktijk om school en wijk te verbinden?

Veel gemeenten en samenwerkingsverbanden zijn al gestart met een samenhangende aanpak om onderwijs en jeugdhulp te verbinden. Vaak zetten zij hiervoor wijkteams of buurt- of jeugdteams in die aansluiten op de ondersteuningsstructuur in het onderwijs. In de praktijk blijkt hoe die aansluiting het beste georganiseerd kan worden.

  • Hoe hebben samenwerkingsverbanden passend onderwijs ingespeeld op de veranderde situatie door coronamaatregelen? Bekijk hoe in Noord-Kennemerland kinderen in een kwetsbare situatie ondersteund worden bij passend onderwijs thuis; hoe het Samenwerkingsverband Lekstroom met professionals, ouders en gemeente samenwerkt en hoe in de regio Eemland scholen en gemeenten samen zorg dragen voor een passende aanpak.
  • Wetenschappelijke reflectie: ontdek de do's en dont's in het verbinden van school en wijk.
  • Filmpjes praktijkvoorbeelden: schoolcoach - Bergen op Zoom / Roosendaal en samenwerken rondom voortgezet onderwijs in Noord-Kennemerland.

Lees ook

Wendy Kunst

Wendy Kunst

projectassistent