Partnerschap met ouders en leerling

Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat scholen en ouders als partners samenwerken bij hun pedagogische taken. Onder dit partnerschap verstaan we: een proces waarin school en ouders elkaar wederzijds ondersteunen en waarin ze proberen hun bijdrage aan de opvoeding van het kind op elkaar af te stemmen. Dit om het leren, de motivatie en de ontwikkeling te bevorderen. De samenwerking met ouders is van belang voor alle leerlingen en moet onderdeel zijn van algemeen schoolbeleid. Samenwerking is vooral belangrijk wanneer er extra ondersteuning of jeugdhulp nodig is rond een kind of het gezin.

  • Lees meer over partnerschap in Wat werkt bij partnerschap met ouders?

Pedagogisch partnerschap

Waarom is partnerschap belangrijk? Op welke momenten in een ondersteuningstraject betrek je ouders en leerling en hoe?

Ouders als partner in multidisciplinair overleg

Voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften is er soms overleg nodig tussen school en jeugdhulp. Het komt steeds vaker voor dat ook ouders deelnemen aan deze multidisciplinaire overleggen (mdo). Dat vraagt om een goede voorbereiding. Wat betekent het om ouders (en eventueel het kind) als partner te laten aansluiten bij een mdo met onderwijs en jeugdhulp?

Leerling betrekken bij ondersteuningstraject

Als de leerling ouder wordt, is het belangrijk hem actief te betrekken bij zijn eigen ondersteuningstraject; leerlingen nemen steeds vaker deel aan mdo's. Vooral in het voortgezet onderwijs. Daarnaast worden jongeren in het mbo steeds meer aangesproken op eigen verantwoordelijkheid in het ondersteuningstraject. Zo verwachten we van de jongere dat hij tijdens de intake aangeeft welke ondersteuning hij nodig heeft.

Lees ook

Wendy Kunst

Wendy Kunst

projectassistent