Ons aanbod

Het Nederlands Jeugdinstituut helpt bij het maken van de verbinding tussen passend onderwijs en jeugdhulp. We brengen het bestaande regionale ondersteuningsaanbod van jeugdhulp en onderwijs binnen uw gemeente integraal in kaart. Ook helpen we u inzicht te krijgen in de jongerenproblematiek die er speelt in wijken en op scholen en zoeken samen met u naar oplossingen hiervoor.

Het NJi helpt door onder andere:

  • advies op maat aan de hand van gesprekken bij u in de gemeente of op school
  • organiseren van landelijke- of regionale bijeenkomsten
  • aanbieden van de monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp
Eva de Jong

Eva de Jong

senior medewerker inhoud