Arbeidstoeleiding jongeren in kwetsbare posities

Voor jongeren in kwetsbare posities is het moeilijk een duurzame positie op de arbeidsmarkt te veroveren. Ze maken een grotere kans een deel van hun leven, of zelfs hun leven lang buitenspel te komen staan en daarbij in te stromen in sociale voorzieningen.

Om hen naar een startkwalificatie en passend werk toe te leiden is vaak extra bemiddeling en hulp nodig. Een samenhangende aanpak van onderwijs, gemeenten en werkgevers is voor deze jongeren vaak nodig. Door hen continuïteit in begeleiding en (jeugd)hulp te bieden komt een arbeidsplek eerder in hun bereik.

Meer weten over dit onderwerp? Kijk op 16-27.nl.

Hier krijgt u onder andere antwoorden op de volgende vragen:

  • Om welke jongeren gaat het?
  • Welke wet- en regelgeving is belangrijk?
  • Wat werkt in de praktijk?

Lees ook

Wendy Kunst

Wendy Kunst

projectassistent