Methodiek Moeders Informeren Moeders

MIM is een methodiek die aansluit bij de belevingswereld van moeders. Het is een ‘voor-en-door’-methode, die berust op de ervaringsdeskundigheid van de vrijwilligster. Die vrijwilligsters zijn ervaren moeders, die gepokt en gemazeld zijn in het opvoeden en verzorgen.

Zij gaan maandelijks op bezoek bij moeders van een eerste kind. Ze kunnen ook andere gezamenlijke activiteiten ondernemen als een MIM-moeder daar behoefte aan heeft, bijvoorbeeld een bezoek aan de bibliotheek of het buurthuis. De vrijwilligsters gaan zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie van de MIM-moeder.

Ervaring van de moeder centraal

In de huisbezoeken draait alles om de ervaring van de moeder met haar baby. Tijdens het huisbezoek kan de vrijwilligster gebruik maken van het beeldmateriaal Opgroeien en opvoeden in beeld. De onderwerpen in de beeldverhalen zijn ontleend aan de door ouders meest gestelde vragen op het consultatiebureau. Daarnaast is er een praatpapier met een aantal gespreksonderwerpen die worden gebruikt om het gesprek structuur te geven. Ook maken de vrijwilligsters vaak gebruik van informatie die ze van de coördinator krijgen, zoals folders en websites over: maatschappelijke instellingen, cursussen en activiteiten in de buurt.

Gelijke achtergrond

Doordat de vrijwilligster en MIM-moeder qua ervaring, opleiding en/of milieu zo veel mogelijk dezelfde achtergrond delen, spreken zij letterlijk en figuurlijk vaak dezelfde taal. Voor onervaren moeders verlaagt dat de drempel om deel te nemen en op een gelijkwaardige manier ervaringen uit te wisselen met de vrijwilligster. Daardoor kunnen de ervaren vrijwilligsters in MIM de moeders die voor het eerst een baby hebben, stimuleren om zelf keuzes te maken in de verzorging en opvoeding van hun kind. Overigens staan de wensen van de MIM-moeder centraal in de koppeling aan een vrijwilligster. Sommige MIM-moeders vinden het juist fijn als de vrijwilligster een andere achtergrond heeft, omdat ze daarvan kunnen leren.

Iemand die vrijwilligster wil worden, kan zich aanmelden bij één van de locaties waar met MIM wordt gewerkt.

Handreikingen

Het rapport Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligers (2012) beschrijft de succesvolle werkwijze van Moeders Informeren Moeders (MIM), De volgende thema's komen aan de orde: aansluiten bij de eigen kracht, deelname van gezinnen met een migratieachtergrond, samenwerking met andere programma's, ontmoetingsgroepen en begeleiding van vrijwilligers. Het rapport biedt concrete handvaten aan coördinatoren bij de uitvoering van het programma, maar kan ook andere programma’s inspireren die opvoedingsondersteuning bieden door middel van vrijwillige inzet. Daarnaast biedt de publicatie Informele opvoedsteun aan vluchtelinggezinnen informatie over hoe coördinatoren hun vrijwilligers kunnen scholen om vluchtelingen te helpen.