Laagdrempelige ondersteuning bij scheiding

Naast preventieve programma's voor kinderen zijn er andere initiatieven waarbij kinderen uitdrukkelijk betrokken worden. Deze initiatieven lopen uiteen van kinderen een stem geven bij het opstellen van een ouderschapsplan tot een online platform waarin kinderen van gescheiden ouders elkaar steun bieden.

Belangenbehartiging kind

Duurzaam Ouderschap Na Scheiding

Stichting Duurzaam Ouderschap Na Scheiding (DONS) begeleidt kind en ouders in elke scheiding op juridisch en psychosociaal vlak. Een kinddeskundige van DONS heeft eerst een gesprek met beide ouders. Vervolgens heeft de kinddeskundige gesprekken met de kinderen afzonderlijk. Daarna volgt een gesprek met alle kinderen samen. Als de ouders het ouderschapsplan volledig hebben afgerond, volgt ter afsluiting een gesprek met het hele gezin. Een advocaat-scheidingsmediator begeleidt de ouders bij het zakelijk, financieel en fiscaal afwikkelen van de gevolgen van de scheiding. Door de samenwerking van kinddeskundigen en advocaat-mediators wordt een kwalitatief beter ouderschapsplan opgesteld.

Kindbehartiger

De Kindbehartiger zorgt dat de stem van ieder kind in een scheidingssituatie wordt geborgd. Alle betrokkenen worden indien nodig actief betrokken door de Kindbehartiger: kinderen, ouders, sociale hulpverleners, juristen, advocaten, mediators en scheidingscoaches.

De Kindbehartiger gaat eerst (spelenderwijs) met het kind in gesprek om naar het kind te luisteren. Ook zal met ouders en eventueel met anderen worden gepraat. Soms eerst met de ouders of bijvoorbeeld met een advocaat, mediator of andere hulpverlener. Maar de Kindbehartiger zal altijd luisteren naar de stem van het kind. De gesprekken en contactmomenten zijn nodig zodat de Kindbehartiger informatie krijgt en zich een goed beeld kan vormen over de situatie om vervolgens maatwerk ondersteuning te kunnen bieden.

De Kindbehartigers zijn landelijk actief en te benaderen via de Beroepsorganisatie Kindbehartiger.

Online

INBOX

INBOX is een online platform voor jongeren van gescheiden ouders in het middelbaar onderwijs die individuele begeleidingsgesprekken hebben, bijvoorbeeld door schoolmaatschappelijk werk. Doel is de jongeren te informeren en erkenning te bieden. Het doel is ook hen te motiveren het gesprek aan te gaan in individuele begeleidingsgesprekken over onderwerpen die hen bezig houden. Op het platform kunnen zij een digitaal emotiedagboek bijhouden. De resultaten uit het dagboek dienen als input voor de begeleidingsgesprekken. Een beslisschema biedt hulpverleners houvast voor het nemen van beslissingen over steun aan en eventuele doorverwijzing van de jongeren.

In INBOX komen onderwerpen voor jongeren in scheidingssituaties aan bod: gevoelens, omgang, communicatie, loyaliteit en nieuwe gezinnen. Elk onderwerp is in een animatiefilmpje samengevat. Verder zijn er ervaringsverhalen van jongeren, informatie over rechten, regels, feiten, filmpjes en een koppeling met het dagboek en tips.

De inhoud van INBOX is ook beschikbaar in het werkboek 'Als je ouders uit elkaar gaan' (Mariska Klein Velderman en Fieke Pannebakker, 2019). Er staan vragen en opdrachten in, en een voorbeelddagboek dat jongeren mogelijk kan helpen hun ervaringen en gevoelens op papier te zetten. Bekijk het werkboek.

Meer informatie over dit project is te vinden op de website van ZonMw: Passende ondersteuning voor jongeren van gescheiden ouders

Jonge helden

Website met bondige informatie en tips voor en over kinderen, jongeren en scheiding. De informatie is gericht op te vragen per situatie en leeftijdsgroep. Korte filmpjes van kinderen en jongeren zelf, verduidelijken wat in tekst niet verteld kan worden. Naast informatie staan op elke site veel praktische tips en kan kosteloos online advies gevraagd worden aan een deskundige op het gebied van kinderen, jongeren en scheiding.

Bekijk voor meer informatie de website van Jonge helden

Villa Pinedo

Villa Pinedo is een online platform waar kinderen van gescheiden ouders hun ervaringen delen en volwassenen bewust maken van wat er in hun hoofd en hart omgaat. Gescheiden ouders kunnen een online workshop volgen waarin jongeren vertellen hoe zij de scheiding hebben ervaren en wat zij kunnen doen om hun kind voor, tijdens en na de scheiding te begeleiden. Voor docenten is een pakket beschikbaar waarin zij tools en tips krijgen aangereikt voor het begeleiden van leerlingen in een scheidingssituatie.

Meer informatie is te vinden op de website van Villa Pinedo.

Ondersteuning bij conflictscheidingen

Als ouders er zelf of met lichte hulp en ondersteuning niet uitkomen en er voortdurend of oplopende conflicten zijn rond bijvoorbeeld de omgangregeling met en de opvoeding en verzorging van de kinderen, is intensieve ondersteuning aangewezen.

Lees meer over ondersteuning bij conflictscheidingen.

Foto Harmke Bergenhenegouwen