Zorgstandaard Obesitas

Deze zorgstandaard beschrijft de norm waaraan multidisciplinaire zorg voor mensen met obesitas moet voldoen. De standaard beperkt zich niet tot de inhoud van de zorg (inclusief de rol van de patiënt), maar richt zich ook op de organisatiestructuur van het zorgproces (de ketenorganisatie) en de bijbehorende kwaliteitsindicatoren. De richtlijn beschrijft niet alleen interventies voor mensen met obesitas, de 'zorggerelateerde preventie', maar richt zich ook op mensen met een hoog risico daarop, de 'geïndiceerde preventie'. Deze richtlijn richt zich niet specifiek op hulpverlening aan kinderen en jongeren.

Autorisatie: 
NVK
In beheer bij: 
Partnerschap Overgewicht Nederland (PON)
Publicatie: 

Lees de richtlijn