Richtlijn Seksuele en relationele vorming

De richtlijn gaat uit van een ontwikkelingsgerichte en positieve benadering van relaties en seksualiteit. Naast een toelichting op begrippen zoals seksualiteit, seksuele gezondheid en seksuele rechten, beschrijft de richtlijn de visie op seksuele en relationele vorming, de doelen en principes. In de richtlijn wordt beschreven welke thema's in welke ontwikkelingsfase relevant zijn voor seksuele vorming en wat kinderen in elke fase zouden moeten weten, vinden en kunnen op gebied van relaties en seksualiteit. De richtlijn is bedoeld voor ouders, maar ook voor professionals zoals leerkrachten.

Autorisatie: 
Onbekend
In beheer bij: 
BZgA en WHO/Europa
Publicatie: 

Lees de richtlijn