Richtlijn Familiaal Huiselijk Geweld bij kinderen en volwassenen

Deze richtlijn is geeft hulpverleners in de somatische en geestelijke gezondheidszorg een leidraad voor de dagelijkse praktijk van familiaal huiselijk geweld (FHG) bij kinderen en volwassenen.

Familiaal huiselijk geweld is intentioneel of impulsief geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer wordt gepleegd.  Deze richtlijn heeft een algemeen karakter en kan gebruikt worden om beroepsspecifieke richtlijnen te formuleren. De richtlijn besteedt specifieke aandacht aan het omgaan met kinderen of jongeren die te maken hebben met familiaal huiselijk geweld.

Autorisatie: 
Onbekend
In beheer bij: 
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
Publicatie: 

Lees de richtlijn