Richtlijn Crisisplaatsing voor jeugdhulp en jeugdbescherming

Deze richtlijn is bedoeld voor jeugdprofessionals die te maken hebben met een crisissituatie. Van een crisissituatie is sprake als een situatie (levens)bedreigend is voor de jeugdige of voor gezinsleden.

De richtlijn Crisisplaatsing voor jeugdhulp en jeugdbescherming gaat over jeugdigen van 0 tot 18 jaar (met uitloop tot 23 jaar) die thuis of in een pleeggezin wonen en bij wie een crisisplaatsing overwogen wordt. Deze richtlijn helpt professionals in de jeugdhulp om weloverwogen te besluiten over uithuisplaatsingen in crisissituaties. Alle interventies zijn gericht op herstel van het evenwicht thuis, en – als de jeugdige uit huis geplaatst is – op terugkeer van de jeugdige. Naast de complete richtlijn zijn ook een onderbouwing, werkkaarten en informatie voor ouders beschikbaar.

Autorisatie: 
BPSW, NIP en NVO
In beheer bij: 
Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming
Publicatie: 

Lees de richtlijn