Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Psychosociale problematiek

Deze LESA geeft aanbevelingen voor samenwerking van huisartsen en maatschappelijk werkers bij het verlenen van zorg aan patiënten met psychosociale problematiek.

Daarnaast worden de taken beschreven die behoren tot het specifieke werkgebied van de huisarts en de maatschappelijk werker en de taken die behoren tot het gezamenlijke werkgebied. Verder wordt aangegeven in welke situaties afstemming en/of samenwerking nodig is. Het gaat in de LESA om patiënten die in behandeling zijn bij de huisarts en verwezen zijn naar het maatschappelijk werk of om patiënten die zichzelf bij het maatschappelijk werk hebben aangemeld. De LESA richt zich niet specifiek op hulpverlening aan kinderen en jongeren.

Autorisatie: 
Onbekend
In beheer bij: 
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
Publicatie: 

Lees de richtlijn