Generieke module Diversiteit

Zowel kinderen en jongeren als volwassenen met een migratieachtergrond worden minder goed bereikt door de ggz en ontvangen niet altijd de zorg die bij hen past. Er zijn veelbelovende aanwijzingen (gebaseerd op recente wetenschappelijke kennis en best practices) dat een diversiteitsperspectief de effectiviteit van preventie én behandeling voor deze groepen significant verhoogt. Doel van deze generieke module is een breed gedragen kwaliteitsstandaard te bieden voor cultuursensitieve aanpassingen en toevoegingen aan bewezen effectieve diagnostiek en behandelingen voor niet-westerse cliënten met een migratieachtergrond.

Autorisatie: 
Diverse partijen
In beheer bij: 
Akwa GGZ
Publicatie: 

Lees de richtlijn