Generieke module Assertieve en verplichte zorg

Assertieve en verplichte zorg zijn vormen van beïnvloeding waarmee beoogd wordt iemand iets te laten ondergaan of tot bepaald handelen of nalaten aan te zetten. Kenmerkend voor dergelijke vormen van beïnvloeding is dat de keuzevrijheid wordt ingeperkt. Deze generieke module beschrijft de samenwerking tussen professionals, patiënten en naasten. Welke elementen zijn essentieel om verplichte zorg te voorkomen en, wanneer verplichte zorg onvermijdelijk is, goede zorg wordt gewaarborgd.

Autorisatie: 
Diverse partijen
In beheer bij: 
Akwa GGZ
Publicatie: 

Lees de richtlijn