Residentieel aanbod

Er zijn verschillende vormen van residentiële hulp.

Kleinschalig verblijf

Kleinschalig verblijf in de jeugdhulp is in ontwikkeling. Het is een woonvorm voor een kleine groep kinderen en jongeren met complexe problemen, met een beperkt aantal professionele opvoeders. Je leest meer over deze ontwikkeling op de pagina over kleinschalig verblijf.

Kamertrainingscentra

In kamertrainingscentra kunnen jongeren een goede overgang maken van ambulante of residentiële jeugdhulp naar zelfstandig wonen. Deze centra bieden intensievere begeleiding dan bijvoorbeeld projecten voor begeleid kamerbewonen.

Leef- en behandelgroepen

In leef- en behandelgroepen krijgen kinderen en jongeren met psychosociale problemen hulp en begeleiding. Zij kunnen de hele dag en nacht bij de instelling verblijven; de instelling is dan de vaste woon- en verblijfplaats. Kinderen kunnen ook een deel van de dag bij de instelling verblijven en daarnaast bij hun familie zijn.

De term leefgroep wordt vaak gebruikt wanneer de hulp gericht is op opvoeden en opgroeien. In behandelgroepen is de hulp vaak gericht op de behandeling van specifieke problemen, bijvoorbeeld gedragsproblemen.

Crisisopvang

Als problemen in een gezin acuut zijn, kunnen kinderen en jongeren geplaatst worden in een crisisopvang. Tijdens het verblijf in de crisisopvang onderzoeken kinderen, hun ouders en hulpverleners samen wat het beste vervolg is voor het kind: terug naar huis of een plek buiten het gezin van herkomst, bijvoorbeeld in een pleeggezin of een leefgroep.

JeugdzorgPlus

JeugdzorgPlus is een vorm van gesloten jeugdhulp die wordt geboden aan kinderen en jongeren die niet bereikt kunnen worden met lichtere vormen van hulpverlening. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving. Dit zorgaanbod bestaat sinds 1 januari 2008. Het is bedoeld voor jongeren met ernstige gedragsproblemen die voorheen geplaatst werden in een justitiële jeugdinrichting. Jongeren worden vanuit een gesloten, beschermde omgeving begeleid bij hun problemen, zodat ze weer kunnen meedoen in de samenleving. JeugdzorgPlus wordt aangeboden door instellingen voor jeugdhulp.

Els Mourits

Els Mourits

senior medewerker