Erkende interventies binnen de residentiële jeugdhulp

In Nederland zijn verschillende erkende interventies beschikbaar die bruikbaar zijn binnen de residentiële jeugdhulp. Sommige interventies zijn gericht op het aanleren van vaardigheden bij jongeren, andere op het versterken van de vaardigheden van ouders. Er zijn interventies die specifiek bedoeld zijn voor justitiële jeugdinrichtingen en interventies die ingezet kunnen worden als nazorg bij het verlaten van een instelling.

Vaardigheden van jongeren

Een aantal erkende interventies richt zich op het aanleren van vaardigheden bij jongeren. Veel van deze interventies zijn niet specifiek ontwikkeld voor de residentiële jeugdhulp, maar kunnen daar wel worden ingezet. Het gaat vaak om het versterken van sociale vaardigheden.

Bevorderen van gezond seksueel gedrag

Om gezond seksueel gedrag te bevorderen bij jongeren zijn een aantal erkende interventies beschikbaar.

Vaardigheden van ouders

De databank bevat ook interventies die kunnen worden ingezet om ouders te versterken in hun ouderrol, om zo de opvoeding weer aan te kunnen.

Interventies voor justitiële jeugdinrichtingen

De erkende interventies die ingezet kunnen worden bij jongeren in een justitiële jeugdinrichting hebben alle als doel de kans op recidive te verminderen. Vaak leren zij jongeren daartoe cognitieve, gedragsmatige en sociale probleemoplossende vaardigheden aan.

Nazorg

Tot slot zijn er verschillende erkende interventies die nazorg bieden aan jongeren die een instelling verlaten. In deze interventies wordt vaak intensieve begeleiding geboden bij het vinden en behouden van werk of opleiding, zelfstandig wonen en het opbouwen van een sociaal netwerk.

Els Mourits

Els Mourits

senior medewerker