Destigmatisering van kinderen en jongeren met psychische problemen

Kinderen moeten eerlijke kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Psychische problemen maken dat lastiger, stigmatisering maakt dat extra moeilijk.

Stigmatisering is een proces waarin een groep personen negatief wordt gelabeld, veroordeeld en uitgesloten. Destigmatisering is het tegengaan van stigmatisering met als uiteindelijke doel sociale inclusie.

De inclusie van psychisch kwetsbare jongeren is een verantwoordelijkheid die bij iedereen ligt. Om een succesvolle en goed onderbouwde aanpak van destigmatisering van jongeren met psychische problemen te ontwikkelen, is meer kennis nodig.

De Nationale Jeugdraad, het Nederlands Jeugdinstituut en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie gaan samen effectieve destigmatisering en de sociale inclusie van psychisch kwetsbare kinderen en jongeren stimuleren. Dit doen zij onder andere met een kennisagenda en voorlichting aan professionals over stigmatisering.

Lees op de site van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie meer over destigmatisering.

Lees ook

Els Mourits

Els Mourits

senior medewerker